Energiebesparende SECOTEC koeldrogers van 45 tot 98 m³/min

SECOTEC TG: De compacte krachtpatser

Met de nieuwe TG-serie breidt KAESER zijn SECOTEC energiebesparende koeldrogers uit tot capaciteiten van 98 m³/min in lucht- en watergekoelde uitvoeringen.

Vervaardigd voor de grootschalige industrie, zorgen de compacte krachtpatsers voor stabiele drukdauwpunten, zelfs onder de zwaarste omstandigheden - met maximale betrouwbaarheid en minimale levenscycluskosten.
Het krachtige koudebuffer-concept en de standaard besturing SIGMA CONTROL SMART met netwerkfunctionaliteit garanderen een materiaal- en energiebesparend bedrijf in alle lastfasen. De innovatieve afvoerluchtregeling van de luchtgekoelde varianten is de nieuwe maatstaf voor bedrijfszekerheid en kostenefficiëntie.

Uw voordelen

 • Bedrijfszekerheid verhogen:
  De innovatieve afvoerluchtregeling van de SECOTEC TG koeldroger zorgt in combinatie met een radiaalventilator voor een optimale installatiekoeling. Dat leidt niet alleen tot nieuwe mogelijkheden en minder kosten bij de planning en installatie, maar draagt aanzienlijk bij tot een efficiënt en materiaalbesparend bedrijf van grote koeldrogers.
 • Veilig toekomstgericht investeren:
  Met het klimaatvriendelijke koelmiddel R-513A biedt KAESER vandaag de beste oplossing voor voorzieningszekerheid in de toekomst. Zo worden hoge reparatiekosten of zelfs dreigende stilleggingen effectief voorkomen.
 • Bedrijfskosten verder doen dalen:
  Dankzij het krachtige koudeopslagconcept met SECOPACK LS en perfect op elkaar afgestemde multi-compressoren beschikken de SECOPACK TG koeldrogers tot 98 m³/min over een bijzonder zuinige traploze deellastregeling - bij uiterste compacte installaties en minimale onderhoudsbehoefte.
De ideale aanvulling: de AQUAMAT olie-water-scheider
Olie-water-scheider Aquamat i.CF60

Onze tip: Verwerk condensaat op een wettelijke en kostenefficiënte manier voordat het in het riool wordt geloosd met behulp van AQUAMAT olie-waterafscheiders.

 

Productdetails

Innovatieve afvoerluchtregeling met radiaalventilatoren
De innovatie van de nieuwe SECOTEC koeldrogers is de radiaalventilator.

De hoge ruimtebesparing verlaagt de kosten voor planning en installatie. Stabiel drukdauwpunt en materiaalbesparende en energiebesparende werking dankzij de optimale installatiekoeling.

Innovatief:

 • Afhankelijk van de belasting ontlaadt de frequentiegeregelde radiaalventilator de geaccumuleerde afvalwarmte uit de koeldroger via de koelluchtstroom.
 • Dankzij een toereikende restpersing maakt de radiaalventilator een directe verbinding van typeveilige afvoerluchtkanalen met de koeldroger mogelijk.
 • De bijzonder energiezuinige dimensionering van de radiaalventilatoren wordt ook weerspiegeld in de extreem lage stroomvereisten van de SECOTEC TG-koeldrogers.
 • Een thermische kortsluiting - veroorzaakt door het opnieuw aanzuigen van warme afzuiglucht als koellucht - wordt op veilige wijze vermeden.
 • In vergelijking met de vorige ventilatietechnologie met uitlaatslangen en extra supportventilator: De onnodige aanzuiging van ruimtelucht is geëlimineerd. Dit minimaliseert de afvoerluchtstroom en dus de vereiste kanaaldwarsdoorsnede. De supportventilator wordt hierdoor overbodig. 
 • De zelfvoorzienende luchtafvoerregeling en de hoge restdruk maken de aansluiting op het verzamelkanaal voor compressoren mogelijk.  
Toekomstbestendig koelmiddel R-513A
R-513A

Het gebruik van kleine hoeveelheden van het toekomstbestendige koelmiddel R-513A biedt voorzieningszekerheid voor het onderhoud gedurende de volledige levensduur van de koeldroger.

Innovatief:

 • Het gebruik van broeikasgassen wordt wereldwijd steeds strenger gereglementeerd. Het gebruik van uiterst compacte warmtewisselaars - zoals SECOPACK LS en microchannel-condensoren - reduceert de behoefte aan koelmiddel aanzienlijk.
 • Het aardopwarmingsvermogen van het koelmiddel R-513A is in vergelijking met de tot nog toe in koeldrogers gebruikte stoffen heel wat lager.
 • R-513A is gelijkwaardig met R-134a. Het is niet giftig en niet ontvlambaar.
Krachtig koudeopslagconcept
Opengewerkte tekening van warmtewisselaarsysteem SECOPACK
 1. Persluchtingang
 2. Condensaatuitlaat
 3. Koelmiddelinlaat (koud)
 4. Koelmiddeluitlaat (warm)
 5. Warmtetransport
 6. Persluchtuitgang

Materiaalsparende werking, stabiel drukdauwpunt en hoge energie-efficiëntie in alle lastfasen.

Optimalisatie:

 • De SECOTEC TG serie combineert het warmtewisselaarsysteem van SECOPACK LS met latente warmteopslag met maximaal drie parallel geplaatste koelmiddelcompressoren. Deze worden afhankelijk van de belasting wisselend geschakeld. 
 • De daaruit resulterende belasting van de koudeopslag maakt het mogelijk om dit nog compacter te maken.
 • Dankzij de krachtige koudeopslag kan een traploze en efficiënte aanpassing van de koelcapaciteit bij deellast worden bereikt.
 • Materiaalbesparend bedrijf door beperkte schakelfrequentie van de koelcompressoren.
 • De standaard SIGMA CONTROL SMART sturing bepaalt de waarde voor het werkelijke elektriciteitsverbruik.
Minimale servicekosten

Minimale inspanning voor onderhoud, testen en documentatie.

Innovatief:

 • In tegenstelling tot de typische axiaalventilator, is de radiale ventilator ontworpen voor de gehele levensduur van het systeem.
 • De condensaatscheider van de SECOPACK LS heeft geen filterelementen nodig. Enkel de service-unit van de standaard ECO-DRAIN condenspot moet worden vervangen.  
 • Andere onderhoudsonderdelen zijn niet beschikbaar.
 • Koelmiddel R-513A: De lage koelmiddelvulling en het lage aardopwarmingsvermogen zijn een kosteneffectieve basis om te voldoen aan de nationale verplichtingen van de exploitant. Zo zijn de lekkagecontroles met uitgebreide documentatievereisten in overeenstemming met de Europese F-gassenverordening (EU 517/2014) bij de SECOTEC TG overbodig. Het is echter aan te raden om eenmaal per jaar een inspectie te laten uitvoeren door een gecertificeerde specialist.
Optimale droging met een materiaalontziend werkingsprincipe
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

SECOTEC-koeldrogers leveren bij vollast op efficiënte wijze een stabiel drukdauwpunt tot +3 °C. Ook in deellastbedrijf is het drukdauwpunt dankzij de geringe schommelingsbreedte aanzienlijk stabieler dan bij conventionele koeldrogers. 

Met schakelende bedrijfsmodi en zonder extra koudeopslag gebruiken conventionele koeldrogers het materiaal van hun warmtewisselaar als koudeopslag. Koelcompressoren en ventilatormotoren van deze drogers moeten dus aanzienlijk vaker worden in- en uitgeschakeld om de noodzakelijke koelcapaciteit constant te leveren. 

Om de schakelfrequentie en slijtage te verminderen, begint het koelcircuit dus vaak pas bij duidelijk hogere drukdauwpunten. De daaruit voortvloeiende schommelingen in het drukdauwpunt verslechteren het drogingsresultaat. Dat is riskant want corrosie kan al bij een relatieve persluchtvochtigheid van meer dan 40% beginnen, niet pas bij condensaatvorming. 

SECOTEC koeldrogers werken daarentegen dankzij hun hoge koudeopslagcapaciteit bijzonder materiaalontziend. Als de opslag eenmaal geladen is, kunnen koelcompressor en ventilatormotor duidelijk langer uitgeschakeld blijven, zonder de stabiliteit van het drukdauwpunt te beïnvloeden.

Compacte afmetingen

Efficiënte opslagregeling tot 98 m³/min in een ruimte van slechts 1,7 m². Dit maakt bijzonder flexibele planningsopties en een ruimtebesparende installatie mogelijk.

Innovatief:

 • Het compacte koudeopslagconcept vormt de basis voor de kleine afmetingen van de SECOTEC TG.
 • De afmetingen bedragen slechts 1025 x 1620 x 2130 mm.
 • De achterkant kan als wandzijde worden gebruikt (afstand tot de wand: 200 mm).
Technische gegevens

Basisuitvoering

ModelTG 450 TG 520 TG 650
Debiet m³/min 45 52 65
drukverlies bar 0,14 0,19 0,12
Elektrisch opgenomen vermogen bij 50 % vol. kW 1,55 1,85 2,02
Elektrisch opgenomen vermogen bij 100 % vol. kW 3,28 3,89 4,83
Werkdruk bar 3 - 16 3 - 16 3 - 13
Omgevingstemperatuur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Ingangstemperatuur °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Gewicht kg 637 658 704
Afmetingen
B x D x H mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
PersluchtaansluitingDN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Aansluiting condensaatafvoerG ¼ G ¼ G ¼
Elektrische spanningsvoorziening400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KoelmiddelR-513A R-513A R-513A
Gewicht koelmiddel als CO2-equivalent t 2,71 2,74 4,04
Aardopwarmingsvermogen631 631 631
Gewicht koelmiddel kg 4,3 4,35 6,4

ModelTG 780 TG 980
Debiet m³/min 78 98
drukverlies bar 0,17 0,25
Elektrisch opgenomen vermogen bij 50 % vol. kW 2,48 3,61
Elektrisch opgenomen vermogen bij 100 % vol. kW 5,88 9,82
Werkdruk bar 3 - 13 3 - 13
Omgevingstemperatuur °C 3 - 50 3 - 50
Ingangstemperatuur °C 3 - 60 3 - 60
Gewicht kg 700 763
Afmetingen
B x D x H mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
PersluchtaansluitingDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Aansluiting condensaatafvoerG ¼ G ¼
Elektrische spanningsvoorziening400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KoelmiddelR-513A R-513A
Gewicht koelmiddel als CO2-equivalent t 3,79 4,98
Aardopwarmingsvermogen631 631
Gewicht koelmiddel kg 6 7,9