Energiebesparende SECOTEC koeldrogers tot 8,25 m³/min

Indrukwekkende besparingsexperts met een stabiel drukdauwpunt

Dankzij hun uiterst efficiënte opslagregeling drogen SECOTEC koeldrogers van de series TA – TD (*) perslucht tot een drukdauwpunt van 3 °C naar behoefte en dus bijzonder zuinig. De ruim bemeten koudeopslag (koudebuffer) zorgt voor een werkingsprincipe dat het materiaal ontziet, en een stabiel drukdauwpunt.

 • Enorm besparingspotentieel bij deellast en tijdens pauzes
 • Bijzonder robuust en onderhoudsarm installatieontwerp
 • Luchtgekoelde uitvoeringen voor omgevingstemperaturen tot 43 °C

Uw voordelen

 • Energie besparen:
  Bij deellast kan dankzij de energiebesparingsregeling overtollig koelvermogen in de thermische opslag worden opgeslagen en voor het drogen weer worden benut zonder stroomverbruik.
 • Altijd betrouwbaar: 
  Het hoogwaardige koelcircuit van de SECOTEC koeldrogers maakt bedrijfszekere toepassing tot een omgevingstemperatuur van +43 °C mogelijk. De ruim bemeten condensaatafscheider en de elektronische condensaataftap ECO-DRAIN zorgen bij alle lastfases voor een betrouwbare verwijdering van het condensaat. De elektrische uitvoering is conform de norm EN 60204-1.
 • Geniale servicevriendelijkheid:
  De behuizingconstructie is geoptimaliseerd met het oog op gemakkelijke toegankelijkheid van alle onderdelen, wat de arbeidskosten voor onderhoud en inspectie aanzienlijk doet dalen.

* Deze koeldrogerserie bevat het gefluorideerde broeikasgas R-513A.

De ideale aanvulling: de AQUAMAT olie-water-scheider
Condensaatbehandelingssysteem AQUAMAT

Onze tip: Behandel condensaat vóór lozing in de riolering met AQUAMAT olie-water-scheiders. Conform de wetgeving en op voordelige wijze.

 

Productdetails

SECOTEC – Energie besparen in alle situaties

De belasting van een koeldroger hangt niet alleen af van de hoogte van het te drogen persluchtdebiet (grijs vlak) maar nog meer van de hoeveelheid water in de binnenkomende perslucht. Deze hoeveelheid neemt toe wanneer de temperatuur stijgt. Koeldrogers worden daardoor bij hoge omgevingstemperaturen, zoals in de zomer, bijzonder zwaar belast (gele curve).

Bij de temperaturen in de winter (turquoise curve) daalt ook de werkbelasting van koeldrogers. Om bij al deze schommelingen een stabiel drukdauwpunt te bereiken, moeten koeldrogers altijd worden geconcipieerd voor de tijdens het bedrijf optredende pieklast plus een voldoende reserve.

Analoog aan de debiet- en temperatuurbandbreedte werken koeldrogers continu in een lastbedrijf tussen 0 en 100%. Omdat de SECOTEC opslagregeling over dit totale lastbereik voor toepassingsgericht energiegebruik zorgt, zijn hoge besparingen het resultaat.

Het stroombesparende effect
Maximale energiebesparing dankzij opslagregeling
Maximale energiebesparing dankzij opslagregeling met SECOTEC koeldrogers

De belasting van koeldrogers schommelt constant tussen 0 en 100%. Anders dan gangbare deellastregelingen past de SECOTEC opslagregeling het elektrisch opgenomen vermogen aan alle lastfases aan.

Zo besparen SECOTEC koeldrogers in vergelijking met koeldrogers met hotgas-bypass-regeling bij een gemiddelde belasting van 40% bijna 60% aan stroomkosten.

De koudeopslag van SECOTEC drogers blijft, anders dan bij gangbare processen, altijd koel. Zo wordt de perslucht ook tijdens de opstartfases effectief gedroogd. De hoogwaardige isolatie van de opslag maakt daarbij ook een minimaal energieverbruik mogelijk. Bovendien gebeurt de persluchtdroging met SECOTEC koeldrogers niet alleen zeer energie-efficiënt, maar is het werkingsprincipe ook bijzonder materiaalontziend dankzij de hoge opslagcapaciteit.

Optimale droging met een materiaalontziend werkingsprincipe
Beste droging bij een zuinige bedrijfswijze met SECOTEC koeldrogers

SECOTEC koeldrogers bereiken in alle lastfases zeer efficiënt stabiele drukdauwpunten. Gedroogde perslucht kan tot +3 °C (= bereikbaar drukdauwpunt) afkoelen, zonder dat luchtvochtigheid condenseert. Ook bij hogere omgevingstemperaturen worden persluchtnet en -verbruikers optimaal beschermd.

Gangbare koeldrogers met schakelende bedrijfsmodi en zonder extra koudeopslag gebruiken het materiaal van hun warmtewisselaar als koudeopslag. Koelcompressoren en ventilatormotoren van deze drogers moeten dus aanzienlijk vaker worden in- en uitgeschakeld om de noodzakelijke koelcapaciteit enigszins constant te leveren. Om de schakelfrequentie en slijtage te verminderen, begint het koelcircuit dus vaak pas bij duidelijk hogere drukdauwpunten. De daaruit voortvloeiende schommelingen in het drukdauwpunt verslechteren het drogingsresultaat. Dat is riskant, want corrosie kan al bij een relatieve persluchtvochtigheid van meer dan 40% beginnen, niet pas bij condensaatvorming.

SECOTEC koeldrogers daarentegen werken dankzij hun hoge koudeopslagcapaciteit erg materiaalontziend. Als de opslag eenmaal geladen is, kunnen koelcompressor en ventilatormotor duidelijk langer uitgeschakeld blijven, zonder de stabiliteit van het drukdauwpunt te beïnvloeden.

Constructie en werking
Constructie en werking van SECOTEC koeldrogers
 1. Lucht/lucht-warmtewisselaar
 2. Lucht/koelmiddel-warmtewisselaar met koudeopslag
 3. Condensaatafscheider
 4. Condensaataftap (ECO-DRAIN)
 5. Koelmiddelcompressor
 6. Condensor
 7. Capillaire buis
 1. Filterdroger
 2. Hogedrukschakelaar
 3. Lagedrukschakelaar
 4. Ventilatordrukschakelaar
 5. Trendweergave drukdauwpunt
 6. Persluchtingang en ‑uitgang
Technische gegevens

De technische gegevens vindt u in deze brochure: