Verklaring gegevensbescherming

In het kader van de nieuwe Europese privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 is ingegaan, zijn wij verplicht de bezoeker van de website alvorens deze te gebruiken te informeren over de aard, omvang en het doel van het verzamelen, gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens.

De bescherming en juridische afhandeling van uw persoonsgegevens, maar ook de veiligheid van alle bedrijfsgegevens is zeer belangrijk voor ons. Wij behandelen persoonlijke gegevens, die bij uw bezoek aan onze website zijn verzameld, vertrouwelijk en uiteraard volgens de wettelijke bepalingen.

Registreren en verwerken van gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, slaat onze webserver standaard het IP-adres van uw internetprovider op. Ook registreren wij de website van waaruit u ons bezoekt, de datum en de duur van het bezoek, het type internetbrowser en het door u gebruikte besturingssysteem. Deze gegevens verzamelen wij voor statistische doeleinden om serverproblemen te kunnen opsporen en onze internetdienst te kunnen verbeteren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics

Google Analytics – een webanalyseservice van Google Inc. (“Google”) – maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De via de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres, dat echter voorafgaand aan het opslaan via de methode “anonymizeIp” anoniem wordt gemaakt, zodat het niet meer kan worden herleid tot uw computer) wordt overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen voor de websitebeheerders en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websitegebruik en internetgebruik. Ook draagt Google deze informatie mogelijk over aan derden voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover deze gegevens in opdracht van Google door derden worden verwerkt. Google zal uw IP-adres in geen geval koppelen aan andere gegevens van Google.

Door middel van de desbetreffende instelling in uw browsersoftware kunt u verhinderen dat cookies worden geïnstalleerd; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website, verklaart u zich akkoord met de verwerking door Google van de over u verzamelde gegevens op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doeleinde.
Door een Opt-out Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) te installeren voor uw browser, kunt u voorkomen dat de gegevens door Google Analytics zullen worden verzameld.

U kunt het verzamelen door Google Analytics verhinderen door te klikken op de volgende link. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst dat voorkomt dat uw gegevens zullen worden verzameld bij het bezoeken van deze website:

Afmelden voor Google Analytics

Gebruik van Siteimprove Analytics

Deze website maakt gebruik van Siteimprove Analytics, een webanalyseservice van Siteimprove GmbH. Siteimprove Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De via cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het versleutelde IP-adres van de gebruiker) wordt overgedragen naar een server van Siteimprove in Denemarken en daar opgeslagen. Siteimprove gebruikt de informatie om het gebruik van de website te analyseren en om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen voor de websitebeheerders. Siteimprove geeft deze informatie niet door aan derden. IP-adressen worden onomkeerbaar anoniem gemaakt. Pas daarna zijn verzamelde gegevens via Siteimprove Analytics te bekijken. Door middel van de desbetreffende instelling in de browsersoftware kan de gebruiker verhinderen dat cookies worden geïnstalleerd. Wel is het zo dat in dat geval niet alle functies van deze website volledig kunnen worden benut. Door gebruik te maken van deze website, verklaart u zich akkoord met de verwerking door Siteimprove van de over u verzamelde gegevens op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doeleinde. U kunt het verzamelen door Siteimprove Analytics verhinderen door te klikken op de volgende link. Zo wordt een opt-out-cookie geplaatst dat voorkomt dat uw gegevens zullen worden verzameld bij het bezoeken van deze website.

Afmelden voor Siteimprove Analytics

Gebruik van Google reCaptcha

Om uw bestellingen via het internetformulier te beschermen gebruikt Kaeser Kompressoren SE de service reCAPTCHA van Google Inc. (Google). De controlevraag is bedoeld om onderscheid te kunnen maken tussen menselijke handelingen en misbruik door een geautomatiseerde, machinale verwerking. Bij de controlevraag worden ook het IP-adres en evt. andere gegevens die Google voor de service reCAPTCHA nodig heeft naar Google gezonden. Voor dit doel worden de gegevens die u invoert naar Google gezonden en daar verder verwerkt. Door het gebruik van reCAPTCHA gaat u ermee akkoord dat de door u verrichte identificatie in de digitalisering van oude werken wordt gebruikt. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij het overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de service te analyseren. Het IP-adres dat in het kader van reCAPTCHA door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Voor deze gegevens geldt het afwijkende privacybeleid van Google.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Gebruik van Google Maps

Deze website gebruikt "Google Maps API" van Google Inc. (Google) voor het visueel weergeven van kaarten. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de Maps-functie door bezoekers van de website. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u onder Aanvullende servicevoorwaarden voor Google Maps/Google Earth. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Verwerking en doorgeven van persoonlijke gegevens

Voor sommige diensten en informatie op onze website (bijv. online sollicitatie, aanmelden voor nieuwsbrieven of seminars, gebruik van het contactformulier) moeten wij uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, titel en e-mailadres, bewaren. Dergelijke gegevens verzamelen wij alleen omdat ze noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw aanvraag. Uw aanvragen en de gegevens en informatie die daarin vervat zijn, worden intern doorgegeven aan personeelsleden of doorgegeven aan bedrijven die in opdracht van ons werken (bijv. handelspartners). Zij ondersteunen ons bij de verwerking van uw verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan andere derde personen. Het verkopen of verhuren van gegevens is uitgesloten.

Wij slaan persoonlijke gegevens in beperkte mate op voor service- en marketingdoeleinden, voor zover wettelijke regelingen dit toestaan. U kunt het gebruik en het opslaan van uw gegevens te allen tijde betwisten via afmelden.nl@kaeser.com

Omdat Kaeser Kompressoren SE een internationaal actieve onderneming is, kan het voor een betere verwerking van uw verzoek noodzakelijk zijn uw persoonlijke gegevens naar plaatselijke dochterondernemingen of handelspartners te versturen, die ook buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd kunnen zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden, behalve wanneer wettelijke bepalingen of een rechterlijk bevel ons hiertoe verplichten.

Veiligheid

Wij zetten technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in om uw gegevens die door ons worden beheerd, te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden.

Links naar externe websites

Op onze websites wordt ook verwezen naar websites van derden. Wees u ervan bewust dat wij geen invloed hebben op inhoud en gegevensbescherming van externe websites en de eigenaars daarvan.

Informatie- en andere rechten

In het kader van het verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens geeft u ons toestemming, die overeenkomstig wordt genoteerd.

Op verzoek delen wij u graag mee of en welke persoonlijke gegevens over u bij ons worden bewaard. U kunt onjuiste gegevens te allen tijde laten corrigeren. Bovendien hebt u het recht om de toestemming voor gebruik van uw gegevens op elk moment en voor de toekomst te herroepen.

Gegevensbescherming:

KAESER Compressoren B.V.
– Uw data, onze service –
Morseltoven 10
7621 HB Borne

E-Mail: persoonsgegevens.nl@kaeser.com

College Bescherming Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl