KAESER begeleidt u door de F-gassenverordening van a tot z

De implementatie van de F-gassenverordening EU 517/2014 vormt een aanzienlijke uitdaging voor fabrikanten, servicecentra en exploitanten.
U moet, als exploitant, in het bijzonder op de hoogte zijn van de strenge vereisten en ze ook naleven, zodat u uw investeringen tijdig kunt inplannen en duurzame beslissingen kunt nemen.

KAESER heeft de verordening tot in detail op toepasselijkheid beoordeeld en garandeert bedrijfszekerheid voor alle bestaande en toekomstige modellen dankzij de overstap op het milieuvriendelijke koelmiddel R-513A.

Broeikasgassen verminderen – Phase-Down

Phase-Down duidt op een stapsgewijze verlaging van in circulatie gebrachte gedeeltelijk gefluoreerde broeikasgassen met als doel om het verbruik hiervan te verminderen. Om deze Phase-Down te implementeren, wijst de EU het overeenkomstige jaarlijkse uitstootaandeel van elke koelmiddelfabrikant of -importeur als individuele quota toe. Deze quota wordt als CO2-equivalent uitgedrukt (GWP x massa). Als basis wordt het jaar 2015 – het middelpunt tussen 2009 en 2012 – gebruikt, dat 100 % voorstelt. Tot 2030 zal de EU de quota stapsgewijs tot 21 % laten dalen.

Kaeser Kompressoren begeleidt u door de F-gassenverordening.

Wat zijn de gevolgen?

Als een fabrikant of importeur dezelfde of een grotere hoeveelheid in de EU wil verkopen, dan moet deze:

  • bestaande koelmiddelen met een hoog aardopwarmingsvermogen (GWP) uit het assortiment beginnen te verwijderen.
  • meer milieuvriendelijke koelmiddelen met een lager GWP aanbieden.
  • meer koelmiddelen waaraan geen quota is opgelegd gebruiken – deze zijn echter ongeschikt voor de huidige koeldrogers.

Gevolgen voor koelmiddelen met een hoog GWP:

  • het marktaanbod of de beschikbaarheid daalt. Dit kan leiden tot tekorten voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.
  • De prijzen stijgen. Dit leidt tot hogere onderhouds- en reparatiekosten.

Ga als volgt te werk:

1. Bij een nieuwe aankoop: gebruik een R-513A-droger
Kaeser Kompressoren gebruikt het koeldroger R-513A in haar koeldrogers.

Door het hoge aardopwarmingsvermogen van de huidige koelmiddelen zorgt de F-gassenverordening voor een toenemend tekort en daardoor ook voor een drastische stijging van de kosten. Om die reden zal KAESER in 2019 overstappen op het nieuwe, milieuvriendelijke koelmiddel R-513A voor al haar afzonderlijke en geïntegreerde koeldrogers.

Met een aardopwarmingsvermogen van slechts 613 is R-513A bijzonder goed voor het milieu en duurzaam. Deze overstap heeft geen significante invloed op de prestaties van de huidige R-134a-modellen van KAESER. Dit betekent dat de uitstekende belastbaarheid van de droger onder veeleisende bedrijfsomstandigheden – zoals hoge temperaturen of verontreiniging van condensoren – wordt behouden.

R-513A is niet giftig en niet ontvlambaar. Er worden dus geen aanvullende eisen opgelegd aan exploitanten en servicecentra. KAESER stapt nu pas over op R-513A omdat het koelmiddel en de vereiste componenten nog maar recent op de markt beschikbaar zijn.

2. Vervang oude R-404A-drogers

De F-gassenverordening beperkt het gebruik van koelmiddelen met een aardopwarmingsvermogen (GWP) vanaf 2500 en is dus ook van toepassing op het in koeldrogers gebruikte koelmiddel R-404A. Vanaf 1 januari 2020 mogen er geen nieuw geproduceerde chloorvrije gefluoreerde koelmiddelen (HFK) meer gebruikt worden voor onderhoudsdoeleinden in koeldrogers met een koelmiddelvulling vanaf 10,2 kg. Vanaf 1 januari 2030 is het gebruik hiervan volledig verboden.

Grote fabrikanten van koelmiddelen hebben reeds gereageerd en bieden geen nieuw geproduceerde HFK-koelmiddelen meer aan. Dit soort koelmiddel zal dus niet langer beschikbaar zijn voor reparaties, zelfs niet voor kleinere koeldrogers. Voor R-404A bestaan er vervangende koelmiddelen, maar deze hebben wel een relatief hoog GWP. Dit zijn dus geen duurzame alternatieven. Bovendien zijn er enige inspanningen vereist om ze te kunnen gebruiken.

Het is dus aanbevolen om oudere installaties niet bij te vullen met vervangende koelmiddelen, maar ze gewoon te vervangen. De aankoop van een R-404A-koeldroger wordt volledig afgeraden. KAESER staat u graag met raad en daad bij en biedt verschillende geschikte oplossingen.

3. Voorkomen is beter dan genezen: gecertificeerde service

De F-gassenverordening verbiedt het gebruik van af fabriek bijgevuld koelmiddel niet. In regelbedrijf is er bij KAESER-koeldrogers geen sprake van lekkages. Het is dus niet nodig om ze regelmatig bij te vullen. Om dit zo lang mogelijk te kunnen garanderen, moeten er wel regelmatig inspecties worden uitgevoerd. Door lekkages tijdig op te sporen en geschikte maatregelen te nemen, vermijdt u, als exploitant, uitvaltijden en bespaart u op dure reparatiewerkzaamheden. Een sluipend verlies van koelmiddel, door een gebrek aan smering, kan zo enorme schade aan de koelcompressor veroorzaken. Daarnaast moet er verplicht een lekkagecontrole worden uitgevoerd op de getroffen installaties.

Let wel op: een koelmiddelservice is niet mogelijk zonder gecertificeerd vakpersoneel en uitgebreide documentatie. In de F-gassenverordening zijn aanzienlijke boetes opgenomen voor overtredingen door onderhouds- en servicepersoneel alsook exploitanten. Door de strenge vereisten van de F-gassenverordening is het dus ten sterkste aangeraden om gespecialiseerd vakpersoneel in te schakelen. Om die reden moeten aanbieders van koeldrogers de mogelijkheid bieden om gecertificeerd vakpersoneel in te zetten, zodat zij een tijdige en correcte service kunnen garanderen. Bij KAESER kunt u rekenen op een betrouwbare, gecertificeerde servicepartner.      

4. Controleer uw R-407C- en R-410A-drogers
Let er dus op welk koelmiddel uw koeldroger gebruikt.

R-407C en R-410A worden vaak gebruikt in koeldrogers. Deze koelsets zijn voordelig voor de fabrikant, maar brengen toch enkele nadelen met zich mee voor de exploitant. De doorloopbaarheid is niet alleen begrensd bij hogere temperaturen, maar R-407C en R-410A hebben ook nog eens een beduidend hoger GWP dan R-134a. Deze koelmiddelen zullen naar vermoeden dus sterker worden beïnvloed door tekorten en prijsstijgingen.

Er zijn opnieuw vervangende koelmiddelen met gelijkaardige eigenschappen beschikbaar, maar deze zijn steeds ontvlambaar. De koeldrogers van tegenwoordig zijn niet compatibel met ontvlambare koelmiddelen. Retrofitting is ook niet bepaald een voordelige oplossing. Op de middellange termijn zal het niet langer mogelijk zijn om de installaties te herstellen, om nog maar te zwijgen van de torenhoge kosten in het geval van lekkages en het feit dat de installaties dan uitgeschakeld moeten worden. Dat geldt evenzeer voor aanbouwdrogers van compressoren. De aankoop van een nieuwe R-407C- of R-410A-droger wordt om die reden dus afgeraden. KAESER biedt echter alternatieven.