Samengestelde besturing: SIGMA AIR MANAGER 4.0

Essentiële techniek voor Industrie 4.0

SIGMA AIR MANAGER 4.0, de volgende generatie van het machineoverkoepelende persluchtmanagementsysteem, maakt gebruik van de adaptieve 3-Dadvanced-regeling om de persluchtproductie en behandeling nog slimmer, betrouwbaarder en efficiënter te maken.

 • 3-Dadvanced-regeling analyseert permanent alle bedrijfsgegevens, simuleert alternatieven en berekent de optimale compressorcombinatie. Het resultaat: tot nu toe ongekende energie-efficiëntie.
 • Altijd overzicht dankzij een kinderlijk eenvoudige bediening, visualisatie en analyse. Met veilige netwerktechniek – comfortabel vanaf een willekeurige pc.
 • Voorspellend preventief onderhoud door de specialisten van Kaeser voorkomt ongeplande stilstandtijden.

En als u ook in de toekomst nog veel van plan bent: de SIGMA AIR MANAGER 4.0 is al klaar voor een mogelijke groei van een persluchtstation. Een eenvoudige upgrade van de software maakt een uitbreiding van de samengestelde besturing mogelijk zonder extra investering in nieuwe hardware.

Uw voordelen

 • Smart:
  de SIGMA AIR MANAGER 4.0 registreert niet alleen schakelverliezen maar alle dimensies die uw persluchtstation beïnvloeden, berekent het haalbare optimum en stuurt alle aangesloten componenten dienovereenkomstig aan.
 • Veilig:
  SIGMA AIR MANAGER 4.0 en het krachtige ethernet KAESER SIGMA NETWORK vormen samen een toekomstgerichte infrastructuur die voldoet aan alle eisen aan een zeer veilig industrieel besturingssysteem.
 • Efficiënt:
  de permanente fijnafstelling met het oog op een optimaal energieverbruik (energiemanagement conform ISO 50001) en de mogelijkheid van voorspellend, vraaggestuurd onderhoud zorgen voor de laagst mogelijke lifecyclekosten.
 

Onze samengestelde besturing SIGMA AIR MANAGER 4.0 in detail

Optimisation process

The SIGMA AIR MANAGER 4.0 calculates future demand based on past compressed air consumption profiles. On the basis of this demand projection, the technical conditions of the components and the learned knowledge regarding the system and its behaviour, the patented simulation-based optimisation process is used to anticipate the most efficient switching operations.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 master controller from KAESER KOMPRESSOREN.
KAESER SIGMA NETWORK

Industriële toepassingen stellen bijzondere eisen aan de communicatie – ook tussen machine en machine. De communicatie moet robuust en ter plaatse handelbaar, maar wel wereldwijd compatibel zijn, snel en veilig grote hoeveelheden data kunnen transporteren en data-integriteit en de door het proces vereiste realtime eigenschappen kunnen waarborgen. Het KAESER SIGMA NETWORK voldoet aan al deze voorwaarden en biedt nog veel meer.

Het KAESER SIGMA NETWORK vormt samen met SIGMA AIR MANAGER 4.0 een perfect op elkaar afgestemde, veilige infrastructuur voor de intelligente services in de zin van Industrie 4.0: wanneer de exploitant dat wenst, kunnen de bedrijfsgegevens van het persluchtstation via een breedbandverbinding veilig naar het KAESER DATA CENTER worden verstuurd.

De combinatie van diagnose op afstand en vraaggericht preventief onderhoud biedt u de hoogste voorzieningszekerheid en efficiëntie van de totale installatie.

 • Vermijding van ongeplande en geplande downtime (storingen/onderhoud) door analyse van de bedrijfsparameters zoals bedrijfsuren en temperaturen
 • Verbetering van de energie-efficiëntie door bewaking van belangrijke bedrijfsparameters zoals blokuitgangstemperatuur, drukdauwpunt, drukverschillen (filter), lekkage, druk en volumestroom
 • Verlaging van de servicekosten met maximaal 30% door optimaal onderhoud en vermijding van herstellingen
 • Vraaggerichte aanpassing van de persluchtinstallatie gedurende de gehele levenscyclus
KAESER SIGMA NETWORK: bedrijfszeker en toekomstbestendig