Inspectie – zeker is zeker

Afhankelijk van product en interval, de inspecties van de persluchtinstallatie laten uitvoeren door een Kaeser servicetechnicus biedt zekerheid voor gebruikers die onderhoudswerkzaamheden door eigen personeel laten uitvoeren.

Inspectie: toegang via RIFD-chip
Het verkrijgen van toegang tot de installatie gebeurt via een RFID-chip.

  • In het kader van de inspectie controleert de Kaeser servicetechnicus alle voor de werking en veiligheid relevante onderdelen van persluchtproductie- en behandelingscomponenten.
  • De volledige servicedocumentatie biedt zekerheid, ook met het oog op actuele voorschriften ten aanzien van ongevallenpreventie. Zo is de permanente bedrijfszekerheid en beschikbaarheid van het persluchtstation altijd gegarandeerd.
  • De klant kan de inspectieserviceovereenkomst op elk gewenst moment opzeggen.
  • De inspectieschema's worden afgestemd op maat van de bedrijfsbehoeften van de gebruiker.

Werkuren en reis- en verblijfskosten worden forfaitair berekend.