Onderhoud – bij ons in de beste handen

Wanneer zekerheid, beschikbaarheid en waardebehoud van het persluchtstation belangrijk zijn, is een Kaeser onderhoudsovereenkomst de juiste beslissing: afhankelijk van product en interval, voeren Kaeser servicetechnici inspecties en onderhoudswerkzaamheden uit.

Onderhoud - Bij KAESER bent u in goede handen
Het onderhoud van uw installatie is bij Kaeser servicetechnici in de beste handen.

  • Onderhoudsonderdelen worden aan de hand van een checklist vervangen.

  • Voor de werking en veiligheid relevante onderdelen worden gecontroleerd en in overleg met de klant vervangen.

  • De volledige servicedocumentatie biedt zekerheid, ook met het oog op actuele voorschriften ten aanzien van ongevallenpreventie. Zo is de permanente bedrijfszekerheid en beschikbaarheid van het persluchtstation altijd gegarandeerd.

  • De klant kan de onderhoudsovereenkomst op elk gewenst moment opzeggen.

  • Onderhoudsschema's worden afzonderlijk op de bedrijfsbehoeften van de gebruiker afgestemd.

  • Bedrijfsstoffen, onderhoudsonderdelen en wisselstukken worden naargelang de behoefte berekend.

 

Werkuren en reis- en verblijfskosten worden forfaitair berekend. Indien gewenst verwijderen wij verbruikte bedrijfsstoffen en onderhoudsonderdelen.