Full-service – Van a tot z zonder zorgen tegen een vooraf bepaald vast bedrag

Met het Kaeser full-serviceovereenkomst worden de zekerheid, de beschikbaarheid, de rendabiliteit en het waardebehoud van complexe persluchtvoorzieningssystemen consequent veiliggesteld gedurende de hele gebruiksperiode.

  • De Kaeser servicetechnici voeren inspecties uit evenals onderhoudswerkzaamheden en preventieve onderhoudswerkzaamheden die de goede werking verzekeren, volgens een schema dat afgestemd is op maat van uw bedrijfsbehoeften.

  • Voor de werking en veiligheid worden relevante componenten daarbij gecontroleerd en indien nodig afgesteld of vervangen.

  • De volledige servicedocumentatie biedt zekerheid, ook met het oog op actuele voorschriften ten aanzien van ongevallenpreventie.

KAESER full-serviceovereenkomst: inspectie, onderhoud, bewaking en documentering
Met het Kaeser full-serviceovereenkomst zit u goed van a tot z: inspectie, onderhoud, bewaking en documentering

Vast bedrag die afgestemd is op uw persluchtvoorziening

De volgende prestaties en materialen zijn inbegrepen:

  • bedrijfsstoffen en onderhoudsdelen
  • volgens rooster te vervangen onderdelen (bijv. service kits, V-riemen, motorlagers, slangleiding),
  • onderdelen die de goede werking verzekeren (bijv. compressorblok, motor, koeler),
  • alle kosten voor werkuren en reis- en verblijfskosten.