REACH

Informatie over hoe KAESER de REACH-verordening naar de praktijk vertaalt

Op 1-7-2007 werd Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) van kracht. Deze verordening is van toepassing op alle

  • fabrikanten

  • gebruikers

  • importeurs

van chemische stoffen en preparaten. Het toepassingsgebied is de EU.

 

Sinds 1-12-2010 moeten chemische substanties die in een hoeveelheid van meer dan 1 000 ton per jaar in het toepassingsgebied van de EU

  • worden geproduceerd,

  • in omloop worden gebracht of

  • worden geïmporteerd,

geregistreerd zijn.

 

Alle betrokken substanties in de producten van KAESER zijn tijdig geregistreerd.

De huidige versie van de verordening kunt in alle officiële talen van de EU vinden op: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

Coburg, 13 december 2010

 

Deze informatie is in ons downloadgedeelte in alle talen van de EU als PDF te downloaden.