Industrie 4.0 – De toekomst is begonnen

Slimme lucht

De vierde industriële revolutie is volop aan de gang. Met ons Industrie 4.0 concept, plannen, verzorgen, regelen en optimaliseren we uw perslucht – digitaal en op maat. We zorgen voor slimme perslucht met meer efficiëntie dan ooit tevoren.

Kaeser biedt Industrie 4.0 oplossingen voor persluchttoepassingen.

Waarom slim?

Intelligent in een netwerk geïntegreerde Kaeser persluchtsystemen leveren in ultraflexibele Industrie 4.0 productieomgevingen op betrouwbare wijze de vereiste persluchtdruk en kwaliteit. Bovendien worden mogelijke problemen in het persluchtnet al zeer vroeg herkend zodat doelgerichte service mogelijk is nog voordat er zelfs maar een storing optreedt. Dit wordt mogelijk gemaakt met realtime informatie. De productie-efficiëntie en flexibiliteit kunnen daardoor als geheel worden vergroot.

Het hart van perslucht 4.0

De SIGMA AIR MANAGER 4.0 en zijn vier grote voordelen:

 • Variabele aanpassing van de persluchtbesturing voor geïndividualiseerde productie.
 • Optimale efficiëntie door permanente bewaking en optimalisatie in realtime.
 • Maximale bedrijfszekerheid door diagnose op afstand, voorspellend onderhoud en voorkoming van kritieke situaties.
 • Optimale toekomstzekerheid door talrijke interfaces, eenvoudige updates en geïntegreerd energiemanagement conform ISO 50001.
SIGMA AIR MANAGER 4.0 compressed air management system from Kaeser Kompressoren

Vragen en antwoorden

Hoe veilig is de koppeling met het digitale netwerk van Kaeser?
 • Prestatiegegevens van de compressoren worden uitsluitend via het aangesloten SIGMA NETWORK verzonden. De gegevens zijn van buitenaf niet toegankelijk. De communicatie-infrastructuur voldoet aan de aanbevelingen van de BSI (Duitse federale dienst voor veiligheid in de informatietechniek).
 • Het automatische storingsmanagement van SIGMA AIR MANAGER 4.0 blijft ook bij stroomuitval bedrijfsklaar. De compressoren schakelen in dit geval om op zelfregeling.
Welke voordelen biedt voorspellend onderhoud (Predictive Maintenance)?
 • Flexibele eisen aan de persluchtvoorziening vereisen een flexibele service. Het klassieke onderhoud dat is gebaseerd op vaste service-intervallen loopt hierbij al snel tegen beperkingen aan. Bovendien verlaagt het dynamische vraaggerichte onderhoud de kosten.
 • De SIGMA AIR MANAGER 4.0 stuurt permanent en in realtime alle bedrijfs- en omgevingsparameters naar het KAESER DATA CENTER. Met een specifiek geprogrammeerd hulpprogramma worden anomalieën vroegtijdig herkend en dure bedrijfsstoringen voorkomen.
Wat betekent de permanente analyse van prestatiegegevens voor de effectiviteit van de installatie?
 • Doordat belangrijke bedrijfsparameters zoals blokuitgangstemperatuur, drukdauwpunt of drukverschillen worden bewaakt, kan de energie-efficiëntie van de persluchtinstallatie altijd in het optimale bereik worden gehouden .
 • Dankzij realtime gegevensoverdracht en analyse is gegarandeerd dat de gegevens ook bij kortstondige productieaanpassingen altijd actueel zijn.
 • U weet altijd tijdig wat tot een storing zou kunnen leiden en kunt vervolgens passende maatregelen treffen.