Management processen – Verantwoordelijkheid van het Management

De management processen beschrijven hoe het management van KAESER KOMPRESSOREN SE het bedrijf leidt en controleert, hoeveel personeel er nodig is en hoe conformiteit met de wetgeving gegarandeerd wordt. Al deze zaken worden verwezenlijkt door het invoeren van het QUSEM-systeem, door het continu te verbeteren, en door de nodige werkmiddelen te voorzien zodat het systeem ook effectief kan toegepast worden.

Bovendien vinden er ook interne audits plaats. Het resultaat van deze interne audits, de feedback van klanten, statistische evaluaties en de preventieve en corrigerende maatregelen mbt het QUSEM-systeem worden door het management geëvalueerd met het oog op de:

  • gepastheid
  • geschiktheid
  • efficiëntie

De Management Review heeft als doel na te gaan waar de procedures en producten moeten verbeterd worden en hoe het gebruik van natuurlijke bronnen geminimaliseerd kan worden.

De contactpersoon wat betreft het QUSEM-systeem voor de werknemers is het afdelingshoofd en de QUSEM-afgevaardigde van de afdeling. Deze zijn er verantwoordelijk voor dat:

  • de vereisten beschreven in de bedrijfsdoelstellingen worden nageleefd,
  • de bedrijfsdoelstellingen (met betrekking tot QUality, Environment, Safety en Energy) worden begrepen door het personeel en dat deze doelstellingen ook gecontroleerd worden en dat aan alle voorwaarden voldaan wordt zodat deze doelstellingen kunnen gerealiseerd worden,
  • het werk wordt uitgevoerd volgens de instructies, en
  • dat alle nodige verbeteringen aan het systeem worden geïmplementeerd.

De QUSEM-afgevaardigden rapporteren aan de QUSEM-Manager, die onafhankelijk is en op zijn beurt rechtstreeks rapporteert aan de bedrijfsleiding.