Kwaliteits-, milieu-, arbeidsveiligheids- en energiemanagement (QUSEM)

Kwaliteit is voor KAESER KOMPRESSOREN altijd de hoogste prioriteit geweest. Het succes van onze onderneming is namelijk gebaseerd op de kwaliteit van onze producten en diensten.

Ons oorspronkelijk Quality Managementsysteem werd geleidelijk aan uitgebreid met de gebieden Environment, (Occupational) Safety en Energy Management en wordt toegepast in alle vestigingen van KAESER KOMPRESSOREN wereldwijd. 

De afkorting QUSEM staat voor QUality, Safety, Environment en Management. In ons QUSEM-systeem documenteren we hoe wij voldoen aan de bepalingen vooropgesteld in volgende standaarden:

 • ISO 9001:2008 (voor Mobilair: inclusief de Europese Verkeersrichtlijnen)
 • ISO 14001:2004
 • ISO 50001:2018 
 • OHSAS 18001:2007 (OHSAS = Occupational Health and Safety Assessment Series)

Wij gaan als volgt tewerk:

 • Wij werven werknemers aan die beschikken over de vereiste opleiding en kwalificaties en zorgen voor continue trainingen en instructies.
 • Wij stellen de nodige hulpmiddelen ter beschikking.
 • Geschreven instructies over de standaarden zijn beschikbaar en we kunnen op elk willekeurig moment aantonen dat onze werknemers werken in overeenstemming met deze instructies en standaarden.
 • Key performance indicators worden op verschillende gebieden vergeleken en getoetst aan de doelstellingen en indicatoren van voorgaande periodes.
 • Wij voeren periodieke audits uit.
 • Wij implementeren verbeteringen door toepassing van CIP-maatregelen (CIP = Continuous Improvement Process).

Ons QUSEM-systeem bestaat uit volgende documenten:

 • een QUSEM Handboek dat een overzicht geeft van onze QUSEM-documentatiestructuur en die dient als informatiebron voor onze klanten en ons personeel,
 • QUSEM Procedures die onze werkprocessen beschrijven,
 • QUSEM Werk Instructies die onze activiteiten in detail beschrijven, en
 • QUSEM Formulieren voor de documentatie.

In de procedures wordt verwezen naar Werk Instructies en Formulieren. Werkinstructies en formulieren zijn op onderwerp gesorteerd en genummerd.

In ons bedrijfsbeleid zetten wij de basisbeginselen uiteen voor onze medewerkers en klanten. Dit beleid wordt regelmatig geëvalueerd en, indien nodig, aangepast aan de veranderende omstandigheden.

Vestigingen

Het QUality, Environmental, Occupational Safety & Energy- Managementsysteem van KAESER KOMPRESSOREN SE wordt toegepast op volgende locaties:

 • in Coburg,
 • in alle Duitse vestigingen,
 • in alle KAESER-aanverwante operationele bedrijven,
 • in alle internationale vestigingen van Kaeser Kompressoren die met SAP werken

In Nederland wordt het QUSEM-systeem toegepast bij:

KAESER Compressoren B.V.
Morseltoven 10
7621 HB Borne

Het bedrijfsbeleid is geldig in alle KAESER-vestigingen en dochtermaatschappijen.

Downloads