Geïntegreerd managementsysteem (IMS)

Kwaliteit is voor KAESER KOMPRESSOREN altijd de hoogste prioriteit geweest. Het succes van onze onderneming is uiteindelijk ook te danken aan de kwalitatieve producten en services.

Ons oorspronkelijk Quality Managementsysteem werd geleidelijk aan uitgebreid met de domeinen Environment, (Occupational) Safety en Energy Management en omgezet in een geïntegreerd managementsysteem IMS). Ondertussen worden ook nog andere managementsystemen ingevoerd.  

De afdeling die verantwoordelijk is voor de implementatie en het onderhoud van het geïntegreerde managementsysteem heet Management Systems (kortweg M.Sys). 

Het IMS wordt wereldwijd gebruikt in alle vestigingen van KAESER KOMPRESSOREN.

In ons IMS documenteren we hoe wij voldoen aan de bepalingen vooropgesteld in volgende standaarden:

 • ISO 9001:2015 – (voor Mobilair: inclusief de Europese Verkeersrichtlijnen)
 • ISO 14001:2015
 • ISO 50001:2018 
 • ISO 45001:2018

Wij gaan als volgt tewerk:

 • Wij werven werknemers die beschikken over de vereiste opleiding en kwalificaties en zorgen voor continue trainingen en instructies.
 • Wij stellen de nodige hulpmiddelen ter beschikking.
 • Geschreven instructies over de standaarden zijn beschikbaar en we kunnen op elk willekeurig moment aantonen dat onze werknemers werken in overeenstemming met deze instructies en standaarden.
 • Key performance indicators worden op verschillende gebieden vergeleken en getoetst aan de doelstellingen en indicatoren van voorgaande periodes.
 • Wij voeren periodieke audits uit.
 • Wij implementeren verbeteringen door toepassing van CIP-maatregelen (CIP = Continuous Improvement Process).

Onze IMS-documentatie bestaat uit de volgende documenten:

 • Handboek, dat een overzicht geeft van onze documentatiestructuur en die dient als informatiebron voor onze klanten en ons personeel
 • Procesaanwijzingen, waarin onze werkprocessen worden beschreven
 • Werkinstructies, waarin onze activiteiten in detail worden beschrevenbeschreven, en
 • Formulieren, voor het documenteren

In de procesaanwijzingen wordt verwezen naar de werkinstructies en formulieren. Werkinstructies en formulieren zijn op onderwerp gesorteerd en genummerd.

In ons bedrijfsbeleid zetten wij de basisbeginselen uiteen voor onze medewerkers en klanten. Dit beleid wordt regelmatig geëvalueerd en, indien nodig, aangepast aan de veranderende omstandigheden.

Vestigingen

Het IMS van KAESER KOMPRESSOREN SE is van toepassing

 • in Coburg,
 • in onze Duitse vestigingen,
 • bij de aangesloten operationele bedrijven van KAESER KOMPRESSOREN en
 • in alle internationale vestigingen die met SAP werken
In Nederland wordt het IMS-systeem toegepast bij:

KAESER Compressoren B.V.
Morseltoven 10
7621 HB Borne

Het bedrijfsbeleid i geldt voor alle KAESER-locaties en -vestigingen en voor alle producten en diensten van KAESER.

Downloads