Supportprocessen – Ressourcemanagement

De supportprocessen beschrijven hoe de benodigde ressources worden bepaald en beschikbaar gesteld zodat

  • het werk zo efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd,
  • onze producten en services voldoen aan de wensen van onze klanten.
Logistiek: snelle onderdelenservice

Basis- en stamgegevensbeheer

In het basis- en stamgegevensbeheer zijn de procedures vastgelegd voor het registreren, maken, wijzigen en vrijgeven van stuklijsten, werkschema’s, materiaalstamgegevens, klantenstamgegevens, leveranciersstamgegevens, personeelsstamgegeven en tijdstudies. Alle gegevens moeten ingegeven worden in SAP.

Beheer van Documenten en Records (registraties)

Het bedrijfsproces Beheer van Documenten en Records (registraties) beschrijft hoe interne documenten worden opgesteld en gewijzigd en hoe externe documenten worden verkregen en beheerd (leverbonnen, certificaten, etc.).

De registraties met betrekking tot de wettelijke vereisten op gebied van milieu, arbeidsveiligheid, export en import, en met betrekking tot het energiebeleid worden op regelmatige tijdstippen beoordeeld, de wijzigingen worden geregistreerd en de naleving ervan wordt geëvalueerd. Corrigerende maatregelen kunnen worden vastgesteld, en de implementatie ervan zal worden gewaarborgd en gecontroleerd. De toegang tot de archieven van de wettelijke vereisten wordt verzekerd door de structuur van de documentatie, en alle werknemers kregen instructies over de juiste behandeling en implementatie van de documentatie.

Human Resources

Human Ressources is onder andere verantwoordelijk voor volgende hoofdprocessen:

  • personeelsplanning
  • personeelsontwikkeling
  • personeelsondersteuning
  • personeelswerving

Infrastructuur

Infrastructuur omvat de hoofdprocessen betreffende het onderhoud en het herstellen van gebouwen, machines en de uitrusting ervan, alsook het voorzien in en inspecteren van meet-/testapparatuur.

Strategisch aankopen

Het bedrijfsproces Strategisch aankopen omvat de aankoop van grondstoffen en onderdelen, selectie en evaluatie van leveranciers. Aangekochte onderdelen mogen enkel gebruikt worden als ze voldoen aan de kwaliteitseisen wat betreft type, materiaal, design, enz. De kwaliteit van alle onderdelen, halffabricaten en eindproducten die door het bedrijf gaan, moet te allen tijde gegarandeerd worden.

Marketing

Het bedrijfsproces Marketing omvat hoofdprocessen zoals marktobservatie, de bepaling van het productgamma, de prijszetting, distributie, presentatie in de markt, creatie en publicatie van verkoopmaterialen en het onderhouden van klantencontacten.