Kernprocessen – Productrealisatie

De kernprocessen zijn alle eindprocessen die onze kerncompetenties bevatten. Dit zijn de bedrijfsprocessen wat betreft de productontwikkeling, het voldoen aan de eisen van de klant en alle serviceprocessen.

Kernprocessen – Productrealisatie

Productontwikkeling

Productontwikkeling omschrijft het ontwikkelingsproces van nieuwe producten en het aanpassen van bestaande ontwerpen. Het omvat de planning en de controle van de ontwikkeling van een product, het bepalen en documenteren van de productvereisten, het voorbereiden, evalueren en vergelijken van de resultaten met de specificaties en uiteindelijk de manier waarop geëvalueerd wordt of een product geschikt is voor de desbetreffende applicatie of behoefte.

Sales, Logistiek en Productverwerking

In de bedrijfsprocessen Sales, Logistiek en Productverwerking, beschrijven we hoe we de verschillende klantbehoeftes realiseren.

We voldoen aan de eisen van de klant door de volgende punten te controleren:

 • het achterhalen van de behoeften van de klant 
 • het opstellen van offertes 
 • het controleren en ingeven van binnenkomende orders
 • het controleren van deadlines
 • het aanpassen van de producten aan de wensen van de klant
 • het plannen en voorbereiden van materialen
 • het vervaardigen en controleren van componenten en eindproducten
 • het aanpassen van de producten
 • het controleren van aangeleverde producten door de klant
 • het plannen van verzending
 • de inbedrijfsstelling, verpakking en verzending van afgewerkte producten.

Klantenservice

Klantenservice is het bedrijfsproces dat beschrijft hoe de serviceafdeling werkt. Er wordt beschreven hoe we te werk gaan in het oplossen van problemen door onze service technici, hoe ze onderhoud uitvoeren, klachtenbehandeling, onderhoudscontracten, de verwijdering van afval en de verwerking van onderdelenorders via onze catalogus en shop voor onderdelen.