Veilig aan het werk met KAESER

Compressorinstallaties kunnen de werking van andere apparaten en machines storen of zelf worden gestoord. Daarom moeten ze, volgens de Europese EMC-Richtlijn* en volgens de Duitse EMC-wetgeving elektromagnetisch compatibel zijn. Bij de Kaeser-compressoren kunt u zeker zijn: Alle Kaeser-producten zijn EMC-getest en dragen het VDE-EMC-kwaliteitslabel.

EMC
Alle Kaeser-producten zijn getest op hun elektromagnetische compatibiliteit en dragen het VDE-EMC-keurmerk. Het beschrijft de overeenstemming met de Duitse EMC-wet en de Europese EMC-richtlijn.

Machines en gereedschap die door hun elektrische of elektronische opbouw de goede werking van andere machines en gereedschap storen, of er op hun beurt door verstoord raken, zijn onderworpen aan de Europese EMC-Richtlijn. In Duitsland is de elektromagnetische compatibiliteit van technisch apparatuur onderworpen aan de EMC-wetgeving. De EMC-normen waken erover dat deze wet wordt nageleefd en ze geven onder andere grenswaarden op voor storingsgevoeligheid, storende stralingen die al dan niet worden veroorzaakt door leidingen en de gevolgen ervan op het elektrische stroomnet. In Duitsland waakt de Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP) over de naleving van de wettelijke bepalingen. "Verdachte" apparatuur en machines kunnen op ieder moment worden gemeld, waarna deze instantie ze komt testen bij de klant of ze meeneemt ter controle. 


In compressorinstallaties botsen elektrische, elektronische en mechanische systemen; bovendien worden steeds meer van dergelijke installaties uitgerust met frequentiebesturing voor de toerentalregeling. De genoemde systemen kunnen worden gestoord of zelf de oorzaak zijn van storingen. Om een vlekkeloze werking te verzekeren, moeten compressoren daarom voldoen aan de EMC-normen. In persluchtstations zijn echter nog vaak systemen te vinden, die niet of onvoldoende werden getest. Ook installaties waarbij slechts één component, bijvoorbeeld de frequentiebesturing, werd getest, en niet de hele installatie, voldoen niet aan de voorschriften.

Kaeser Kompressoren laat daarentegen al zijn producten door het VDE-test- en certificeringsinstituut Offenbach testen op de naleving van de genormeerde grenswaarden en laat uitgebreide testdocumenten opstellen.
Bovendien controleert de VDE ook regelmatig de productiesites van de firma. Daarom heeft de onderneming het recht om zijn producten als volgt aan te duiden: ze krijgen naast de CE-markering ook het VDE-EMC-kwaliteitslabel. Dit bevestigt dat de installatie met deze waarmerken voldoet aan de EMC-wetgeving en dat ze volledig zonder gebreken is.

*) EMC = Electromagnetic Capability, elektromagnetische compatibiliteit

24. 11 04 , Herkdruk toegestaan – Gewenst document

Downloads bij artikel
EMC

Alle Kaeser-producten zijn getest op hun elektromagnetische compatibiliteit en dragen het VDE-EMC-keurmerk. Het beschrijft de overeenstemming met de Duitse EMC-wet en de Europese EMC-richtlijn.

Afbeelding downloaden 1 (JPG, 1.23 MB)