Containerstations: perslucht voor de deur

Wie de aanschaf van persluchtvoorziening overweegt, zou ook eens aan containeroplossingen moeten denken. Deze zijn niet alleen zeer compact en flexibel inzetbaar, maar ook net zo efficiënt, rendabel en betrouwbaar als vaste stations. Het aanbod van deze containeroplossingen is enorm.

Container_001
Containeroplossingen voor de productie van perslucht bieden een breed scala aan toepassingsmogelijkheden in alle industriebranches en op vrijwel alle locaties.

De mogelijkheden die containeroplossingen bieden zijn vrijwel onbeperkt. Of het nu gaat om een kant-en-klare versie, die in de kortst mogelijke tijd ter plaatse beschikbaar is of een op maat gesneden uitvoering op basis van de eisen van de exploitant, of ze worden gebruikt voor het overbruggen van knelpunten in de persluchtvoorziening op korte termijn, als tijdelijke oplossing of als permanent geïnstalleerd persluchtstation. In eigen bezit, gehuurd of als exploitatiemodel - de uitvoering is net zo veelzijdig als het mogelijke toepassingsgebied. Containeroplossingen kunnen worden aangepast aan elke behoefte: zowel voor gesloten mijnbouw als offshore olieplatforms, voor heel hoge temperaturen in de woestijn als voor elke denkbare industriële productie wereldwijd. Ze kunnen individueel worden ontworpen om aan de behoeften van de klant te voldoen en zijn geschikt voor gebruik in temperatuur bereiken van -20 °C tot +45 °C. Een groot aantal verschillende bedrijven over de hele wereld hebben dit type persluchtvoorziening al voor zichzelf ontdekt.

Het grote voordeel van deze containeroplossingen is dat ze vrijwel overal op locatie en klaar voor gebruik kunnen worden geïnstalleerd, waardoor kosten en tijd kunnen worden bespaard. Vooral wanneer er weinig ruimte beschikbaar is of wanneer de ruimte schaars wordt - bijvoorbeeld wanneer het bedrijf aan het uitbreiden is - kunnen ze helpen door ze op het dak of direct naast een bestaand gebouw te plaatsen. Ze zijn ook een interessante optie als aanvulling op een bestaand station of als vervanging daarvan. Als bijvoorbeeld de bestaande ruimte voor de persluchttoevoer nodig is voor productiedoeleinden als gevolg van capaciteitsuitbreidingen, kan een container buiten het gebouw ervoor zorgen dat er meer ruimte beschikbaar is in het gebouw. 

Net als bij een persluchtstation in het gebouw kunnen de persluchtcontainers ook verdeeld over verschillende locaties in de fabriek worden opgesteld en toch met elkaar worden verbonden. In dat geval wordt aanbevolen een overkoepelende besturing te gebruiken. Maar meer hierover later.

Kant-en-klare oplossingen

De snelste uitvoering is het gebruik van kant-en-klare containeroplossingen, zoals Container-Air. Vooral als het gaat om het overbruggen van een knelpunt op de korte termijn of als optionele overbrugging, bijvoorbeeld als het eigen station moet worden gereviseerd of onderhouden, zijn dergelijke snelle oplossingen zeer geschikt, die ook op korte termijn en betrouwbaar als huurmodel beschikbaar zijn.

Deze containers bevatten een compleet persluchtstation, dat overal en op een mobiele, ruimtebesparende en stille manier efficiënt en betrouwbaar perslucht levert. Deze stations zijn ook geschikt voor exploitanten met bijzonder hoge eisen aan de kwaliteit van perslucht, zoals de farmaceutische of voedingsmiddelenindustrie, omdat de interne schroefcompressor niet alleen olievrij is, maar ook is voorzien van een geïntegreerde roterende droger, zodat drukdauwpunten tot -30 °C kunnen worden bereikt. Door de innovatieve droogmethode kan er in de persluchtleiding naar de container geen condensaat ontstaan, en is 's winters ook geen ijsvorming mogelijk. Een aanvullende mobiele droogmodule is in dit geval overbodig. Andere componenten voor de behandeling van perslucht, zoals actieve-koolstofeenheden en microfilters, kunnen indien nodig ook worden gebruikt. Standaard containerafmetingen garanderen een snel en ongecompliceerd transport.

Dankzij een eenvoudig te bedienen aansluitpaneel voor leidingen en kabels, kan het containerstation snel en nagenoeg overal in bedrijf worden genomen, en is na een bedrijfsmatige noodsituatie zeer snel weer perslucht beschikbaar. Aangezien de container van een uitgekiende geluiddemping is voorzien, kan hij ook zonder problemen in de binnenstad of in de buurt van kantoor- of woongebouwen worden gebruikt. Bovendien zorgen de isolatie en verwarming ervoor dat het station in bijna alle temperatuurs- en weersomstandigheden inzetbaar is.

Als er meer perslucht nodig is dan een enkel station kan leveren, is het mogelijk om een aantal van deze voorgemonteerde containerstations parallel op elkaar aan te sluiten waardoor vrijwel elke vereiste hoeveelheid perslucht kan worden geleverd.

Oplossingen op maat 

Gebruikers die speciale eisen stellen aan de kwaliteit en hoeveelheid perslucht kunnen kiezen voor op maat gemaakte containeroplossingen, zoals die worden aangeboden door bekende leveranciers van persluchtsystemen. 

Net als bij elke planning van een persluchtvoorziening zijn ook bij deze variant de werkelijke vraag en het gebruik van de perslucht bepalend voor de bouw en het type componenten dat zich uiteindelijk in het containerstation bevindt. De volledige planning van het persluchtstation moet daarom worden uitgevoerd door speciaal opgeleide technici in nauw overleg met de exploitant van het station. De expertise van deskundigen is belangrijk omdat het niet alleen gaat om het simpelweg in een container plaatsen van een compressor, maar omdat er bij een dergelijk ontwerp veel zaken in aanmerking moeten worden genomen. Te beginnen met de reeds genoemde geschikte componenten, het leidingenwerk, de koeling, de verwarming, de besturing met bewaking en nog veel meer. In deze fase worden naast de benodigde bedrijfsparameters de voornaamste omgevingsomstandigheden bepaald, zoals temperatuur, stofbelasting, luchtvochtigheid etc.

De container zelf is bij voorkeur een geïsoleerde stalen container die zodanig is ontworpen dat hij aan de hoeken kan worden opgehesen. De container is volledig voorzien van leidingen en bedrading en omvat een schakelkast met vermogensverdeling, automatisch ventilatiesysteem, verwarmingselementen en verlichting. Het exacte ontwerp is afhankelijk van de wensen en eisen van de betreffende exploitant.

De isolatie is om verschillende redenen noodzakelijk. Een van de belangrijkste redenen is geluidsisolatie, met name als de container bijvoorbeeld in bewoonde gebieden moet worden geïnstalleerd. Compressoren, drogers en vooral ventilatoren voor ventilatie produceren namelijk geluid. Om te voorkomen dat het geluid te veel naar buiten doordringt en om aan de vereiste eisen te voldoen, is een goede en doordachte isolatie vereist.

Isolatie is ook belangrijk als de omgevingstemperatuur zich niet constant in een bereik bevindt dat optimaal is voor de productie van perslucht. Bij negatieve buitentemperaturen mag de temperatuur in de container niet onder 3 °C zakken om te voorkomen dat condensaat bevriest en zeker te stellen dat de viscositeit van de olie in de componenten wordt gehandhaafd. Hierbij kan een standverwarming helpen. Omgekeerd geldt dit ook voor hoge temperaturen. Onder deze omstandigheden is een effectief ventilatie- of koelingsconcept cruciaal voor het garanderen van een consistent goede efficiëntie, rendabiliteit en kwaliteit van de persluchtproductie.

Bij het plannen van het station moet ook rekening worden gehouden met het milieu. Indien nodig moeten de containervloeren bijvoorbeeld kunnen worden ontworpen als een oliedichte bak, om er zeker van te zijn dat er geen gevaarlijke stoffen in de bodem terechtkomen. Uiteraard moet eventuele condensatie in de container op ecologische wijze kunnen worden afgevoerd.

Als u een containeroplossing kiest, is het belangrijk ervoor te zorgen dat de eindstations voor levering door de leverancier worden getest op een goed werkende configuratie, waardoor ze onmiddellijk na installatie op de locatie in bedrijf kunnen worden genomen.

Extra voordelen bij geïntegreerd gebruik

Net als standaardcontainers kunnen containeroplossingen op maat natuurlijk worden gecombineerd. In een dergelijke situatie moet erop worden gelet dat deze zowel als afzonderlijke eenheid als geïntegreerd gebruikt kunnen worden. Dit is mogelijk dankzij machine-overkoepelende besturingen zoals de Sigma Air Manager 4.0. 

De machine-overkoepelende besturing voor alle componenten voor de productie en behandeling van perslucht bestuurt en bewaakt niet alleen de afzonderlijke componenten en de container, maar optimaliseert onder andere de drukkwaliteit, past de transportcapaciteit van het persluchtstation bij schommelend persluchtverbruik automatisch aan, optimaliseert grondig de energie-efficiëntie op basis van regelverliezen, schakelverliezen en drukflexibiliteit en bereidt het persluchtstation voor op toekomstige vormen van service zoals voorspellend onderhoud (Predictive Maintenance). De altijd actuele kerncijfers van de energiegegevens, die ook worden gegenereerd, dienen als basis voor energiebeheer volgens ISO 50001. Dit alles verhoogt de bedrijfszekerheid en efficiëntie en verlaagt tegelijkertijd de energiekosten. Uiteraard kan de besturing ook worden geïntegreerd in een mogelijk bestaand besturingssysteem van de exploitant.

Geld besparen met warmteterugwinning

Moderne schroefcompressoren, boosters en ventilatoren zijn uitstekend geschikt voor warmterecuperatie. Dit geldt ook voor containerstations.

Met name het directe gebruik van afvoerwarmte via een afvoerkanaalsysteem maakt een hoog hergebruikpotentieel van de gebruikte energie mogelijk. Met de verwarmde koellucht van de compressor kunnen bijvoorbeeld aangrenzende ruimten zeer eenvoudig en effectief via luchtkanalen worden verwarmd. Zo kan tot 96% van het aan een compressor toegevoerde elektrische vermogen worden gebruikt voor verwarmen van een ruimte of als proceswarmte. Dit bespaart niet alleen de energiekosten van de exploitant, maar verhoogt ook de rendabiliteit.

Met de afvalwarmte van de compressor kan bovendien warm water worden gegenereerd. Afhankelijk van het type compressor kunnen ook hier hoge besparingen worden bereikt.

Allround-levering in een enkel pakket

Als u niet zelf voor het onderhoud van het station wilt zorgen, kunt u het ook op afstand laten controleren. Dit is mogelijk als het station over een adequaat gekwalificeerd managementsysteem beschikt. Als dit het geval is, is ook voorspellend onderhoud (Predictive Maintenance) een optie. Dit biedt zelfs nog meer mogelijkheden dan een besturing van het station die optimaal is aangepast aan de huidige behoeften van de exploitant. Het monitoren van kerncijfers zoals servicekosten, reserveniveau en specifieke prestaties resulteert in een holistisch benadering. Dit leidt uiteindelijk tot lagere kosten voor de persluchtproductie en lagere bedrijfskosten en tot een toename van de persluchtbeschikbaarheid. Daarnaast is gedurende de gehele levenscyclus van het persluchtstation energie- en levenscyclusmanagement mogelijk.

Door dit realtime gegevensmanagement wordt bij intelligente oplossingen expertise gecombineerd met voorspellende service. Zo kan zonder aanvullende investeringen een maximale persluchttoevoer tegen lage levenscycluskosten worden aangeboden. Innovatieve leveranciers van persluchtoplossingen bieden deze service en geven geïnteresseerde partijen graag deskundig advies.

Alleen betalen voor perslucht

Wie nog een stap verder wil gaan, koopt niet langer het hele station, maar sluit een zogeheten contracting-overeenkomst met de leverancier. Dit is ook bij containerstations mogelijk. In dit geval koopt de exploitant alleen de perslucht in en betaalt hij alleen voor het werkelijke verbruik.

Conclusie

Containeroplossingen zijn een zinvol alternatief als er snel moet worden geschakeld, de ruimte krap wordt of zich een speciale situatie voordoet. Ze kunnen gewoonlijk zonder speciale vergunningen worden geplaatst, zijn eenvoudig te gebruiken en bieden dezelfde prestaties als een station dat in een gebouw is geïntegreerd. En als de installatie-lay-out van een productiebedrijf verandert, kan de container eenvoudig worden verplaatst of uitgebreid zodat investeringen veiliggesteld zijn.


Auteurs:
Dipl.-Ing. (FH) Gerhart Hobusch, projectingenieur,
Dipl. Betriebswirtin Daniela Koehler, persvoorlichting
Beiden werkzaam bij Kaeser Kompressoren

16. 01 22 , Herkdruk toegestaan – Gewenst document

Downloads bij artikel
Container_001

Containeroplossingen voor de productie van perslucht bieden een breed scala aan toepassingsmogelijkheden in alle industriebranches en op vrijwel alle locaties.

Afbeelding downloaden 1 (JPG, 540 KB)
Container_US00515_002

In de container bevindt zich een op maat gemaakt persluchtstation.

Afbeelding downloaden 1 (JPG, 752 KB)
Container_CSG_LKW_001

Als er snel moet worden geschakeld, zijn kant-en-klare containeroplossingen snel en gemakkelijk op de plaats van gebruik en kunnen ze direct worden aangesloten.

Afbeelding downloaden 1 (JPG, 3.36 MB)
Station_Schraube_Scholz_002

Een machine-overkoepelende besturing zoals de Sigma Air Manager 4.0, bestuurt en bewaakt niet alleen het station, maar is ook een voorwaarde voor overige services.

Afbeelding downloaden 1 (JPG, 1.57 MB)
Wärmerückgewinnung_de

Ongeveer 96% van de energie die wordt gebruikt voor het genereren van perslucht kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor warmteterugwinning.

Afbeelding downloaden 1 (JPG, 164 KB)