Teleservice verhoogt de beschikbaarheid en rendabiliteit van de compressoren.

In de meeste industriële toepassingen moet perslucht tegenwoordig permanent beschikbaar zijn. Teleservice wordt daarom ook voor de persluchtvoorziening steeds belangrijker. Onder de benaming Sigma Tele Care biedt Kaeser  deze combinatie uit diagnose op afstand en op de behoeften afgestemd, preventief onderhoud aan als service.

Teleservice
Hogere beschikbaarheid en lagere kosten dankzij Sigma Tele Care, de Teleservice van persluchtstations die is gebaseerd op de versmelting van moderne compressortechniek en datacommunicatie.

Gespreid over de gebruiksduur van een persluchtstation speelt de aanschaf van deze service een ondergeschikte rol in vergelijking met de bedrijfskosten. Afhankelijk van het gebruik en de belasting bedragen de investeringskosten slechts 10 tot 20 procent. 80 tot 90 procent van de levenscycluskosten komen op rekening van energie, onderhoud en reparaties. Kaeser houdt hiermee rekening bij de teleservicemogelijkheid van zijn compressoren. Elke met de interne computerbesturing Sigma Control uitgeruste Kaeser-compressor kan zowel direct als geïntegreerd in een geschikte externe besturing inloggen op het wereldwijde gegevensnetwerk van Kaeser. Vakmensen van de fabrikant kunnen zo het bedrijfsprofiel voortdurend controleren en kunnen in geval van een plotselinge behoefte aan perslucht de bedrijfsparameters van het persluchtstation door het servicepersoneel laten aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. Daarbij is het mogelijk altijd het energetisch gunstigste werkbereik te gebruiken. Een lopende controle laat bovendien toe preventief onderhoud uit te voeren met kostenbesparende inzet van personeel en materiaal. Zo kan de levensduur van de componenten ten volle worden benut en kunnen de levenscycluskosten worden gereduceerd.

Dankzij de transmissie van alle relevante bedrijfsgegevens wordt het persluchtstation continu gecontroleerd door de servicecentrale van de fabrikant en zijn geautoriseerde partner, ook als het persluchtstation zich aan de andere kant van de wereld bevindt. De via datalijn aanwezige servicetechnicus kan in geval van een storing een precieze diagnose stellen en onmiddellijk bepalen welke reserveonderdelen nodig zijn. Dit draagt in dezelfde mate bij tot het verkorten van mogelijke uitvaltijden als de hoge informatiekwaliteit en de preventieve serviceactiviteiten die zijn afgestemd op de werkelijke looptijden van de machines.

Alles bij elkaar genomen leidt de combinatie van 'intelligente' producten, een wereldwijd gegevensnetwerk, competente partners en een bedrijfsfilosofie die is gericht op kostenoptimalisatie bijna automatisch tot Sigma Tele Care (Teleservice), een integraal bestanddeel van elk aanbod van Kaeser, of het nu gaat om individuele machines dan wel om complete persluchtsystemen.

De servicetechnici van de persluchtgebruiker en van de fabrikant in de teleservicecentrale kunnen bijvoorbeeld via het besturingstechnieksysteem
Sigma CC (CC= Control Center) toegang krijgen tot het in elke Sigma Control aanwezige gebeurtenissengeheugen en tot de informatie die is opgeslagen in de server van de externe besturing. Via een permanente registratie van alle bedrijfsgegevens is het op die manier mogelijk om eventuele problemen snel op het spoor te komen. Dit bespaart menig duur en tijdrovend bezoek aan de opstellingsplaats.

Zo kan inzicht worden verworven in drukwijzigingen, kunnen luchtverbruikswaarden worden toegewezen aan bepaalde tijdstippen, kunnen actuele bedrijfstemperaturen en de temperatuurcurven van alle machines worden opgevraagd, kunnen de verschildrukken van de individuele compressoren worden gecontroleerd en kan de resterende gebruiksduur van onderdelen worden bepaald. Bovendien kan informatie worden opgevraagd over de belasting van het station, de bedrijfs-, last- en nullasttijden, de deellast en de bedrijfstoestanden van de compressoren.

18. 03 02 , Herkdruk toegestaan – Gewenst document

Downloads bij artikel
Teleservice

Hogere beschikbaarheid en lagere kosten dankzij Sigma Tele Care, de Teleservice van persluchtstations die is gebaseerd op de versmelting van moderne compressortechniek en datacommunicatie.

Afbeelding downloaden 1 (JPG, 223 KB)