Sigma Air Utility: Alleen de perslucht kopen!

Altijd de meest rendabele persluchtproductie en alleen het daadwerkelijke gebruik betalen. Koop geen persluchtstation maar alleen de perslucht – Met Sigma Air Utility is dit mogelijk.

Sigma Air Utility
Bij contracting blijft het persluchtstation eigendom van de systeemaanbieder. De klant betaalt alleen voor de daadwerkelijk afgenomen persluchthoeveelheid.

Sigma Air Utility van Kaeser Kompressoren biedt ten opzichte van de conventionele exploitatie van persluchtinstallaties veel voordelen: de klant beschikt onmiddellijk over een rendabele, energiebesparende persluchtvoorziening, zonder eerst zelf te investeren. De planning, installatie en inbedrijfstelling wordt verzorgd door Kaeser op basis van de eisen en wensen van de klant. Zo bespaart men de investeringen in een persluchtstation, personeel en onderhoud. Tevens worden vaste kosten onmiddellijk omgezet in belastingtechnisch aftrekbare variabele bedrijfskosten omdat de perslucht tegen een contractueel vastgelegde kubiekemeterprijs wordt afgenomen. Kaeser zorgt als systeemaanbieder voor een zeer energie-efficiënt en betrouwbaar bedrijf en een uitstekende verzorging van de persluchtvoorziening. Kaeser heeft er ook zelf belang bij dat het station aan gewijzigde bedrijfsomstandigheden of de nieuwste techniek wordt aangepast.

Ook bij het onderhoud zijn er voordelen. Het Sigma Air Utility-persluchtstation van Kaeser wordt bijvoorbeeld door de Sigma Air Manager 4.0 en de integratie in het Kaeser Service-Center permanent bewaakt. Zo is altijd een maximale efficiëntie en persluchtbeschikbaarheid en dus productiezekerheid gegarandeerd.

Gebruikers die ervoor kiezen om in plaats van een compressorstation alleen perslucht in de benodigde hoeveelheid en kwaliteit te kopen, maken de kosten van hun onderneming transparanter: In de plaats van een moeilijke berekening van een eenheidskostprijs komt nu een vaste prijs per kubieke meter perslucht en dus een betrouwbare calculatiegrondslag. De basisprijs voor de gehele contractduur dekt de installatie- en bedrijfskosten en de afname van een basis persluchthoeveelheid. Als meer perslucht wordt geleverd, geldt voor het meerdere een eveneens contractueel vastgelegde prijs. Exacte metingen garanderen dat alleen die persluchthoeveelheid in rekening wordt gebracht die daadwerkelijk in het netwerk wordt afgenomen. 

Sigma Air Utility is vooral dan een zeer interessante variant voor de persluchtverzorging als de energie-efficiëntie snel verhoogd dient te worden: Outsourcing biedt hier een elegante oplossing. 

Het besparingspotentieel door persluchtcontracting met Sigma Air Utility varieert. Als een onderneming "overstapt" op persluchtcontracting, installeert de contractingpartner doorgaans een compleet nieuw persluchtsysteem om alle energiebesparingsmogelijkheden te benutten. De daadwerkelijk haalbare verlaging van de persluchtkosten is echter afhankelijk van de installatie die wordt vervangen: 30% besparing of meer is geen uitzondering. En wel blijvend.

12. 04 17 , Herkdruk toegestaan – Gewenst document

Downloads bij artikel
Sigma Air Utility

Bij contracting blijft het persluchtstation eigendom van de systeemaanbieder. De klant betaalt alleen voor de daadwerkelijk afgenomen persluchthoeveelheid.

Afbeelding downloaden 1 (JPG, 353 KB)