Persluchtaudit laat besparingsmogelijkheden zien

Snel stijgende stroomkosten en een versnelde klimaatverandering vragen om snelwerkende tegenmaatregelen. Een echte oplossing van het probleem ligt op dit moment echter alleen in het verhogen van de energie-efficiëntie. Daarvoor biedt de persluchttechniek veel mogelijkheden. Een persluchtaudit kan goedkoop vaststellen welke besparingsmogelijkheden er zijn in het persluchtsysteem van het bedrijf.

Analyse van het persluchtverbruik
Persluchtaudits met behulp van moderne datalogs (afbeelding) geven met weinig kosten duidelijkheid over de rendabiliteit en de optimaliseringsmogelijkheden van een persluchtsysteem.

De mogelijkheden zien er goed uit. Met een juiste systeemoptimalisering kunnen persluchtinstallaties in Europa gemiddeld ongeveer 33 procent minder kosten veroorzaken – in veel gevallen zelfs tot 71 procent, zoals is gebleken. De belangrijkste kostenfactor is het energieverbruik.

Aan iedere werkzame optimalisering moet echter een analyse van het persluchtsysteem voorafgaan. Computergesteunde processen zoals de analyse van het persluchtverbruik (ADA) maken dat mogelijk met relatief weinig kosten. De werking van het persluchtstation wordt daarbij met behulp van datalogs zonder ingreep in het leidingnet geanalyseerd. Ook het luchtverbruik van verschillende bedrijfsgebieden kan aan de hand van doorstroommeting worden vastgesteld. Op die manier kan de rendabiliteit van afzonderlijke componenten worden vastgesteld en kan men de zwakke punten in het hele systeem onderzoeken.

Alle relevante data worden geregistreerd en naar een computer gestuurd, die op basis daarvan een persluchtverbruiksdiagram opstelt. Hierop kunnen verbruiksschommelingen, nullastgedrag, loop- en stilstandtijden van de compressoren, evenals de bijdrage van het vermogen van elke compressor aan het persluchtverbruik herkend worden. Uit de gewonnen informatie berekent speciale software, het Kaeser energiespaarsysteem (KESS), de energiebehoefte van het geanalyseerde station en vergelijkt het deze met een geoptimaliseerd station.

KESS is bovendien in staat om verschillende alternatieve systeemvarianten te simuleren. Uit de vergelijking van deze varianten en een afschrijvingsberekening kan de vakman de omvang van de noodzakelijke modernisering vaststellen: nieuwe configuratie van het installatiebestand of gedeeltelijke of volledige vervanging.

Om voor langere tijd voor persluchtefficiëntie te zorgen en op die manier ook onnodige broeikasgasemissies te vermijden, is het raadzaam gebruik te maken van een managementsysteem zoals SIGMA AIR MANAGER. Naast een exacte afstemming van het compressorbedrijf op de desbetreffende persluchtbehoefte, maakt het systeem in combinatie met de datavisualisering SIGMA AIR CONTROL plus een permanente registratie van de vollast-nullastverhouding, de belasting en het energieverbruik van iedere afzonderlijke compressor mogelijk. Verder worden netdruk en luchtverbruik bepaald, getoond en gedocumenteerd. Alle data blijven gedurende ongeveer een jaar in het langdurige geheugen van het systeem bewaard en kunnen op een pc met internetbrowser worden gevisualiseerd en worden gebruikt om de perslucht te beheren. De gebruiker kan zodoende zijn analyses naar behoefte zelf doorvoeren en houdt een overzicht van de energiestromen van het persluchtsysteem en de daaruit volgende kosten.


 

24. 04 08 , Herkdruk toegestaan – Gewenst document

Downloads bij artikel
Analyse van het persluchtverbruik

Persluchtaudits met behulp van moderne datalogs (afbeelding) geven met weinig kosten duidelijkheid over de rendabiliteit en de optimaliseringsmogelijkheden van een persluchtsysteem.

Afbeelding downloaden 1 (JPG, 1.61 MB)