Nieuwe aansluitklare blowers met vermogenselektronica

Kaeser levert de blowers CB 111 C en CB 131 C volledig aansluitklaar met geïntegreerde vermogenselektronica en bedrijfsbewaking. Ze hebben een capaciteit van 4,7 tot 12,5 m³/min tot 1000 mbar overdruk c.q. 500 mbar onderdruk. De belangrijkste toepassingsgebieden zijn o.a. het pneumatisch transport van poedervormige goederen, productie van blaaslucht en de waterhuishouding.

Blower CB
De nieuwe aansluitklare CBC-blowers uit de Compact-serie overtuigen niet alleen door zuinig energieverbruik, maar ook door geringe benodigde ruimte en hoge totale efficiëntie. De blowers zijn zo ontworpen dat meerdere installaties direct naast elkaar kunnen worden opgesteld.

De nieuwe blowers zijn aansluitklaar, compleet met alle sensoren en ster-driehoekstarter ofwel met sensoren en frequentieomvormer (voor een flexibele toerentalregeling). Bovendien beschikken de complete versies over CE- en EMC-markering. Voor gebruikers maar ook voor installatieconstructeurs betekent dit minder kosten voor planning, constructie, certificering, documentatie en inbedrijfname. Afhankelijk van de behoefte kunnen de blowers worden uitgerust met motoren van verschillende vermogens. De geluid- en pulsatiedemping zorgt voor een geluidsarme werking.

In de nieuwe blowers is veel "intelligentie" ingebouwd. Dit leidt tot veel besparingen op energieverbruik en onderhoud, maar ook op planning, constructie, certificering en inbedrijfstelling. Bovendien zijn de blowers zeer bedrijfszeker en beschikken ze over een hoge beschikbaarheid.

Dankzij de ruimtebesparende opstelling van de componenten nemen de machines weinig ruimte in. Bovendien zijn ze zo ontworpen, dat alle onderhoudswerkzaamheden langs de voorkant uitgevoerd kunnen worden. Daardoor is het mogelijk om verschillende blowers naast elkaar op te stellen. Componenten, zoals regelkleppen, die anders buiten de installatie worden geïnstalleerd, zijn al geïntegreerd. Ook deze componenten worden door Omega Control, de interne besturing van de blower, aangestuurd. Dit brengt nog meer vereenvoudigingen bij planning, constructie en documentatie van centrale blowerstations met zich mee.

De kosten tijdens het bedrijf zijn niet alleen afhankelijk van de efficiëntie van de afzonderlijke installaties van een blowerstation. Maar ook andere factoren spelen daarbij een belangrijke rol. Dit zijn o.a. de werkelijk benodigde druk- en persluchthoeveelheid, de juiste keuze en afstemming van de blowers en hun aandrijfsystemen en de op de vraag afgestemde besturing bij geïntegreerd gebruik. Hierbij biedt de Analyse van het Persluchtverbruik ( ADA) waardevolle ondersteuning. Hiermee kan berekend worden hoe de persluchtbehoefte er in de loop van de tijd uitziet, hoe economisch een blowerstation werkt en in hoeverre beschikbaarheid en efficiëntie nog meer kunnen worden verhoogd. Nog een belangrijk instrument is het Kaeser Energiebesparingssysteem Kaeser Energy Saving System) (KESS). Met deze planningssoftware kunnen verschillende systeemvarianten gesimuleerd, met elkaar vergeleken worden en kan berekend worden waar nog bespaard kan worden. In het licht van de levensduurkosten van afzonderlijke blowers als volledige stations, is het ook absoluut noodzakelijk vooraf helderheid te verschaffen over de onderhouds- en instandhoudingskosten. Dit vereist echter gefundeerde kennis, die Kaeser u aanbiedt.

Wanneer voor Kaeser wordt gekozen, profiteren planners en gebruikers niet alleen van de voordelen van de nieuwe blowergeneratie; zij kunnen ook de knowhow van de fabrikant op het gebied van planning en optimalisatie gebruiken en zo de totale efficiëntie van het geplande of aanwezige persluchtsysteem aanzienlijk verhogen.

30.03.2011 , Herkdruk toegestaan – Gewenst document

Downloads bij artikel
Blower CB

De nieuwe aansluitklare CBC-blowers uit de Compact-serie overtuigen niet alleen door zuinig energieverbruik, maar ook door geringe benodigde ruimte en hoge totale efficiëntie. De blowers zijn zo ontworpen dat meerdere installaties direct naast elkaar kunnen worden opgesteld.

Afbeelding downloaden 1 (JPG, 260 KB)