De nieuwe koud geregenereerde adsorptiedrogers van Kaeser ...

Bepaalde persluchttoepassingen vereisen perslucht met een bijzonder hoge droogheidsgraad (laag drukdauwpunt) zoals sommige stuur- en procesluchttoepassingen in de dranken- en levensmiddelenindustrie, in de chemische en farmaceutische industrie, maar ook zoals bepaalde veeleisende toepassingen in vorstgevoelige omgevingen. Hedendaagse persluchtdrogers die aan deze hoge eisen voldoen, moeten niet alleen betrouwbaar zijn, maar liefst ook voordelig en energie-efficiënt functioneren. De koud geregenereerde adsorptiedrogermodellen DC 12 tot DC 133 zijn de meest up to date drogers van Kaeser Kompressoren in dit segment: ze bieden technisch geoptimaliseerde drogertechnologie.

Adsorptiedroger DC voor persluchtbehandeling
De nieuwe koud geregenereerde adsorptiedrogers DC 12 tot DC 133 bereiken zeer lage dauwpunten op een betrouwbare zowel als op een energie-efficiënte wijze.

De nieuwe modellen van de DC-serie bestrijken een debietbereik van 1,2 tot 13,3 m³/min en ze worden aansluitklaar met voor- en nafilters geleverd. Dankzij hun economisch optimale basisafmetingen bereiken DC-adsorptiedrogers zelfs onder extreme gebruiksomstandigheden op betrouwbare wijze drukdauwpunten tot -70 °C. Het overgedimensioneerde volume van het hoogwaardige droogmiddel "Sigma Dry“ draagt hiertoe in ruime mate bij. Zelfs bij de lange cyclustijden, die hoger liggen dan het gemiddelde, hebben de drogers slechts een minimum aan regeneratielucht nodig. Dat heeft naast lage servicekosten ook aanzienlijke energiebesparingen tot gevolg. Verder staan er twee energiebesparende sturingsversies ter beschikking. Met de standaardversie "Eco Control basic" kan u met een eenvoudige druk op een toets de regeneratietijd aanpassen aan de belasting van de droger. Zo wordt er op regeneratielucht bespaard. De besturing "Eco Control", die zelfstandig de cyclus- en regeneratietijden aanpast aan de belasting, wordt aanbevolen bij sterk variërende debiet-, druk- en temperatuurwaarden. Ze draagt hiermee bij tot aanzienlijke besparingen op energiekosten. De besturing "Eco Control", die gebaseerd is op een gepatenteerde dauwpuntmeting met trendherkenning, schakelt de adsorptieketels pas na een optimale benutting van het droogmiddel van de drogings- naar de regeneratiefase om. Zo kan de actieve drogingsfase afhankelijk van de belasting met tot 30 minuten verlengd worden en daarmee wordt voor 30 minuten aan regeneratielucht gespaard. Bovendien valt in vergelijking met gebruikelijke oplossingen het gebruik van dure dauwpuntmeters met een hoge onderhoudsbehoefte volledig weg.
Voor persluchttoepassingen waarbij de compressor geregeld stilvalt, biedt Kaeser ook drogers met intermitterende werking aan. Bij deze drogers wordt de lopende regeneratiecyclus afgewerkt met lucht uit een persluchtketel die achter de droger staat. De droger gaat dan in stand-by tot de compressor opnieuw opstart. Op deze manier is de adsorptieketel altijd droog en worden extreem hoge dauwpuntwaarden vermeden bij herstart van de compressor.
En last but not least vormen het gemakkelijk te bedienen bedieningspaneel met display en stroomdiagram van de installatie het sprekende bewijs van de gebruiksvriendelijkheid van deze drogerserie. Bovendien kunnen DC-drogers in de modus automatische bewaking door een persluchtmanagementsysteem zoals "Sigma Air Manager" gestuurd worden.

05. 07 05 , Herkdruk toegestaan – Gewenst document

Downloads bij artikel
Adsorptiedroger DC voor persluchtbehandeling

De nieuwe koud geregenereerde adsorptiedrogers DC 12 tot DC 133 bereiken zeer lage dauwpunten op een betrouwbare zowel als op een energie-efficiënte wijze.

Afbeelding downloaden 1 (JPG, 215 KB)