Geoptimaliseerde drukhoudsystemen voor compressorstations

Een flink aantal bedrijven schakelt hun compressoren 's nachts of in het weekend uit om energieverliezen door lekken te vermijden. Deze methode is weliswaar effectief, maar heeft één doorslaggevend nadeel: het gevaar bestaat dat behandelingscomponenten bij het opstarten van de compressoren worden overbelast en het persluchtnet wordt verontreinigd. Een oplossing hiervoor zijn drukhoudsystemen, die Kaeser nu in een geoptimaliseerde uitvoering kan aanbieden.

Drukhoudsysteem DHS voor persluchtbehandeling
De geoptimaliseerde drukhoudsystemen zijn er in verschillende groottes. Ze helpen energie te besparen, de persluchtkwaliteit te garanderen en ze kunnen ook goed in externe besturings- en bewakingssystemen worden geïntegreerd.

Vertoont een persluchtnet veel lekken, dan kan het zo zijn, dat na langere uitschakeltijd van de compressoren het totale buisleidingsysteem geen druk meer heeft. Na het opstarten pompen de compressoren dan eerst tegen een leeg persluchtnet. Daarbij worden de behandelingscomponenten zoals drogers en filters soms blootgesteld aan het tienvoudige van de anders normale belasting. Het gevolg van deze opstartbelasting is, dat ondanks goede droger- en filtersystemen,  verontreinigingen in het persluchtnet terechtkomen. Met de drukhoudsystemen van Kaeser kan dit ongewenste effect eenvoudig en met weinig kosten worden vermeden.

Het drukhoudsysteem wordt in het compressorstation vlak na de laatste behandelingscomponenten geïnstalleerd. Zo blijft het station ook na het stilzetten van alle compressoren onder druk. Bij het hervatten van het werk, kan dan de benodigde systeemdruk snel en zonder opstartbelasting worden opgebouwd. Pas wanneer deze druk is bereikt, gaat het ventiel van het drukhoudsysteem open en houdt daarbij de werkdruk van de droger en filter constant. Met de inlaatdrukregelaar kan dus niet alleen energie worden bespaard; hij draagt er ook wezenlijk aan bij om de kwaliteit van perslucht zeker te stellen. De nieuwe, geoptimaliseerde uitvoering is bovendien met een al van afstand goed zichtbare positieaanduiding van het ventiel en elektronische alarmfunctie uitgevoerd. De elektronica kan probleemloos worden geprogrammeerd via een door een gebruikersgestuurd menu. Ook de integratie in externe besturings- en bewakingssystemen is mogelijk: daarbij dient de geïntegreerde druksensor als signaalgever.

12. 06 12 , Herkdruk toegestaan – Gewenst document

Downloads bij artikel
Drukhoudsysteem DHS voor persluchtbehandeling

De geoptimaliseerde drukhoudsystemen zijn er in verschillende groottes. Ze helpen energie te besparen, de persluchtkwaliteit te garanderen en ze kunnen ook goed in externe besturings- en bewakingssystemen worden geïntegreerd.

Afbeelding downloaden 1 (JPG, 1.31 MB)