Efficiëntie: Perslucht voor luchtstraalmolens

Fabrikanten die zeer fijne poeders produceren met behulp van luchtstraalmolens kunnen energiekosten besparen door slim gebruik van warmte die wordt gegenereerd door de persluchtproductie. Met dit doel heeft Kaeser voor zijn olievrij comprimerende schroefcompressoren van de series CSG, DSG en FSG de optiemodules uitgebreid.

CSG en DSG van Kaeser Kompressoren
De olievrij comprimerende schroefcompressoren van de series CSG, DSG en FSG leveren niet alleen perslucht, maar ook proceswarmte. Hierdoor zijn zij ideaal voor het gebruik in combinatie met luchtstraalmolens.

Voor luchtstraalmolens wordt naast stoom meestal ook perslucht of stikstof in het circuit gebruikt. Bij het omzetten van de energie in de maalmondstukken kan niet alleen de druk, maar ook de in hoge mate aanwezige opgeslagen warmte in de perslucht worden aangewend voor het maalproces. Deze afvoerwarmte ontstaat bij de productie van perslucht en is daardoor gratis beschikbaar.

Kaeser heeft daarom zijn optiemodules voor tweetraps olievrij comprimerende schroefcompressoren verder ontwikkeld, zodat rekening kan worden gehouden met de speciale behoeften van luchtstraalmolens. Zo kan bijvoorbeeld door flexibele en geregelde aanpassing van de tussenkoeling de persluchtuitgangstemperatuur worden geregeld. Afhankelijk van het maalgoed, kan dit een aanzienlijke verlaging van het energieverbruik per ton eindproduct opleveren. De optie voor regeling van de persluchtuitgangstemperatuur is beschikbaar voor de Kaeser compressormodellen CSG, DSG en FSG en daarmee in het capaciteitsbereik van 37 tot 355 kW. Bij deze modellen kan een druk tussen vier en elf bar beschikbaar worden gesteld. De gebruiker kan naar behoefte kiezen tussen lucht- of watergekoelde installaties. Naast de mogelijkheden van het regelen van de persluchttemperatuur biedt Kaeser tevens compressoren die speciaal zijn ontwikkeld voor het gebruik van stikstofcircuits. Deze compressoren worden individueel afgestemd op het stikstofcircuit.

05.03.2020 , Herkdruk toegestaan – Gewenst document

Downloads bij artikel
CSG en DSG van Kaeser Kompressoren

De olievrij comprimerende schroefcompressoren van de series CSG, DSG en FSG leveren niet alleen perslucht, maar ook proceswarmte. Hierdoor zijn zij ideaal voor het gebruik in combinatie met luchtstraalmolens.

Afbeelding downloaden 1 (JPG, 645 KB)