Informatie inzake wettelijke gegevensbescherming voor marketingdoeleinden

Uw persoonlijke gegevens worden door ons verzameld, opgeslagen en verwerkt voor marketingdoeleinden.

Verantwoordelijk volgens de Algemene verordening gegevensbescherming is

KAESER KOMPRESSOREN B.V.
Morseltoven 10 
7621 HB  BORNE
Tel.: 074-2452900

Het doel van het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonlijke gegevens is het verzenden van productinformatie, uitnodigingen of mailingen per post of e-mail of het telefonisch maken van afspraken. Wanneer u niet akkoord gaat met een van deze methoden, stuur dan een kort bericht naar afmelden.nl@kaeser.com

Voor marketingdoeleinden verwerken wij uitsluitend de volgende gegevens van u: Achternaam, voornaam, bedrijf, functie, bedrijfsadres, e-mailadres en telefoonnummer en informatie over de wijze waarop u wilt dat contact met u wordt opgenomen.

Intern bij KAESER worden uw gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de afdelingen Verkoop, Service en Marketing verwerkt. De mogelijkheid bestaat dat wij uw verzoeken naar ondernemingen (bijv. Handelspartners) doorsturen die in opdracht van ons werken en ons bij de verwerking van uw verzoek ondersteunen. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Naar landen buiten de EU of internationale organisaties worden uw persoonlijke gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming uitsluitend op uw verzoek doorgestuurd, bijvoorbeeld bij aanvragen van het aanbod van een buitenlandse vestiging. Voor het geval van doorsturen van persoonlijke gegevens in landen buiten de EU volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming garandeert KAESER Compressoren B.V. en zijn gerelateerde vestigingen dat de voorschriften van de Algemene verordening gegevensbescherming worden nageleefd.

Een rechtmatigheid voor de verwerking van uw gegevens wordt conform art. 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gegeven door het feit dat wij ofwel een actuele toestemmingsverklaring van u hebben of dat u als bestaande klant in het verleden ook marketingdocumenten heeft ontvangen. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming te allen tijde intrekken via afmelden.nl@kaeser.com

Indien wij door overeenkomsten met u of door wettelijke voorschriften worden gedwongen om uw gegevens langer te bewaren, dan worden deze uitgesloten voor marketingdoeleinden.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming hebt u het recht op informatie over het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens.
Neem hiervoor contact met ons op:

KAESER Compressoren B.V.
– uw data-onze service –
Morseltoven 10
7621 HB  BORNE
E-Mail: persoonsgegevens.nl@kaeser.com

U kunt een bezwaar indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag