Afvalwaterzuiveringsinstallatie voor Kitzingen, een stad met 85.000 inwoners.
Communale afvalwaterzuiveringsinstallatie Kitzingen

Energieverbruik verlagen en debiet verhogen!

Blowers voor het beluchten van het activeringsbekken

Verlaging van de elektriciteitsbehoefte met meer dan 20 procent! Dat was alleen mogelijk door de oude luchtcompressorinstallatie te moderniseren met een nieuw blowerstation van Kaeser Kompressoren.

Taakopgave:

Na ca. 14 jaar in dienst was het centrale blowerstation van een communale afvalwaterreinigingsinstallatie voor een stad met 85.000 inwoners aan modernisering toe. Vier oudere frequentiegestuurde lobbenblowers genereerden de perslucht, die via een verzamelleiding met lamellenschuiven over de afzonderlijke activeringszones wordt verdeeld. De eisen aan het nieuwe concept voor persluchtgeneratie waren de verlaging van de elektriciteitsbehoefte en een betere afstemming van de in gekoppeld bedrijf werkende persluchtcompressoren aan de, bijvoorbeeld, door de seizoensgebonden druivenpluk sterk schommelende luchtbehoefte. De helft van alle cascades wordt intermitterend belucht. Een extra eis was dat de capaciteit van de nieuwe compressoren voor levering zou worden getest conform ISO 1217 bijlage C resp. E met alle voor het bedrijf benodigde componenten.

Oplossing:

De intensieve analyse van de tijdelijke luchtbehoefte en de bedrijfsdruk leverde samen met de jarenlange ervaring in de persluchttechniek een oplossing op, die niet alleen aan elke behoefte kan voldoen maar tegelijkertijd het machinegebruik en de verliesgevende frequentieomvorming tot een minimum beperkt: Twee schroefblowers van het type EB 380S-SFC (elk 55 kW, frequentiegestuurd), een EB 380S-STC (37 kW, Y/D-starter) en een blower BB 89C-STC (11 kW, Y/D-starter).
Voor de gegenereerde perslucht werd een stelbereik van 315 tot 5515 Nm³/h (ca. 1:17) gerealiseerd. De externe besturing SIGMA AIR MANAGER combineert de machines die voor de actuele behoefte het effectiefst werken. De sturing regelt daarnaast de back-upcapaciteit voor het geval een machine uitvalt of onderhoud nodig heeft. De SIGMA AIR MANAGER communiceert via de databus met het procesbesturingssysteem, wisselt bedrijfs- en toestandsgegevens uit en regelt tegelijkertijd de druk.

Externe machinesturing Sigma Air Manager van Kaeser Kompressoren.
Resultaat:

Terugblikkend op de vergelijkbare periode van de afgelopen jaren kon het elektriciteitsverbruik met minimaal 23 procent worden verlaagd, waardoor de verwachtingen zelfs nog werden overtroffen.
Ook het Duitse temperaruurrecord uit 2015 van boven 40 °C deerde het met omgevingslucht in de machineruimte beluchte compressorstation niet: de KAESER-schroefblowers zijn standaard toch al ontworpen voor een omgevingstemperatuur van maximaal 45 °C.
Als het mechanische gedeelte, de machinebesturing, de vermogenselektronica, het bedrijfsregime of de communicatie van de compressor desondanks optimalisatie behoeft, dan hoeft u maar één contactpersoon te contacteren die snel ter plaatse is en de samenhang volledig begrijpt – volgens de exploitant is dit samen met de KAESER Service de perfecte oplossing.

Compressorstation van Kaeser Kompressoren in een afvalwaterzuiveringsinstallatie in Kitzingen, Duitsland.