Begeleidend boek voor koeldrogers bestellen

Exploitanten van koelinstallaties die 3 kg gefluoreerde broeikasgassen of meer bevatten, zijn conform de F-gassenverordening verplicht een logboek of controleboek bij te houden voor die installatie. Dat begeleidende boek voor machines moet op verzoek worden voorgelegd aan de bevoegde instanties en de betreffende commissie.
Het gaat dus om een verplichting die de exploitant moet nakomen! De Kaeser klantendienst stuurt u graag een begeleidend boek voor machines op dat afgestemd is de exploitatie van koeldrogers.
Om uw gratis exemplaar te bestellen, vult u gewoon het volgende formulier in:

De met * aangeduide velden zijn verplicht in te vullen.


Informatie over uw koeldrogerinstallatie
Dag van inbedrijfstelling . . DD.MM.JJJJ

Informatie over uzelf/uw bedrijf
Postcode/plaats *
Veiligheidsvraag