Nieuwe schroefcompressoren bij de FSD-serie

Bij bedrijven met een hoog persluchtverbruik, zoals dat in de chemische sector het geval is, is de betrouwbare en zuinige productie van perslucht, meer nog dan in andere sectoren, zeer belangrijk. Met de nieuwe modellen van de FSD-serie biedt Kaeser zowel betrouwbare als efficiënte schroefcompressoren aan, die volkomen aan deze eis voldoen.

Schroefcompressor FSD
Met de nieuwe FSD-schroefcompressoren van Kaeser zijn de voordelen van luchtkoeling nu ook in het vermogensbereik boven 250 kW beschikbaar. Verder zijn deze installaties uitstekend uitgerust om aan de eisen te voldoen, die aan moderne compressoren gesteld worden, met name de energiezuinige en betrouwbare productie van perslucht.

Over het algemeen is luchtkoeling bij compressoren goedkoper dan waterkoeling, tot zelfs 60 %. De nieuwe modellen van de FSD-serie bieden dit voordeel ook aan in het segment boven de 250 kW. Mede dankzij het hoogefficiënte koelsysteem van Kaeser, waarbij een radiale ventilator koude omgevingslucht door de koeler aanzuigt, die daardoor niet voorverwarmd wordt, zetten de FSD-schroefcompressoren het voordeel van luchtkoeling duidelijk in pure besparingen om. Maar daarmee zijn de goede eigenschappen van de FSD-modellen geenszins uitgeput. Ook op het gebied van energie-efficiëntie, kleine standplaats, lage geluidsemissie, eenvoudige, onderhoudsvriendelijke constructie en betrouwbaarheid laten ze niets te wensen over.
De hoekstenen voor dit optimale rendement zijn het schroefcompressorblok met Sigma-profiel, de 1:1-aandrijving en de energiebesparende IE3-motoren, die een laag toerental van 1490 min-1 hebben.
1:1-aandrijving houdt in dat motor en compressorblok met hetzelfde toerental draaien, doordat ze rechtstreeks gekoppeld zijn. Energieverbruik, onderhoudsbeurten en geluidsniveau worden daardoor aanzienlijk verlaagd. Het laatste uit dit drieluik is ook te danken aan het hoogefficiënte koelsysteem met innovatieve luchtgeleiding en radiale ventilator. De ventilator verbruikt niet alleen minder energie, hij heeft vier keer meer vermogen beschikbaar i.v.m. andere ventilatoren voor wanneer extra lange afvoerkanalen worden aangesloten. De levering van watergekoelde modellen blijft uiteraard ook mogelijk.
Alle FSD-schroefcompressoren zijn met de betrouwbare en beproefde compressorbesturing "Sigma Control 2" uitgerust. Deze besturing optimaliseert het verbruik, minimaliseert het onderhoud en verhoogt bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid van het systeem. Ze is zeer gebruiksvriendelijk en kan perfect op de overkoepelende besturing voor compressorstations, Sigma Air Manager, aangesloten worden. Deze laatste coördineert de werking van maximaal 16 compressoren en andere persluchtcomponenten in één compressorstation. Sigma Air Manager smeedt compressoren en bijhorende persluchtcomponenten bij minimale drukverschillen tot een uiterst flexibel en efficiënt geheel, minimaliseert de nullasttijden van de machines en verschaft inzicht in de bestaande kostenstructuren.
Voor sommige toepassingen is het gebruik van een compressor met frequentiebesturing aan te raden. In de FSD-serie is ook een versie met frequentieomvormer, Sigma Frequency Control" (SFC), voorzien. Binnen het voorziene regelbereik past deze besturing het toerental van de compressor traploos aan het actuele persluchtverbruik aan.
Met FSD-schroefcompressoren kunnen besparingen tot 30 % gerealiseerd worden in vergelijking met gebruikelijke persluchtsystemen, mits de compressoren en alle persluchtcomponenten in functie van de specifieke toepassing perfect op elkaar zijn afgestemd. 

05. 07 06 , Herkdruk toegestaan – Gewenst document

Downloads bij artikel
Schroefcompressor FSD

Met de nieuwe FSD-schroefcompressoren van Kaeser zijn de voordelen van luchtkoeling nu ook in het vermogensbereik boven 250 kW beschikbaar. Verder zijn deze installaties uitstekend uitgerust om aan de eisen te voldoen, die aan moderne compressoren gesteld worden, met name de energiezuinige en betrouwbare productie van perslucht.

Afbeelding downloaden 1 (JPG, 849 KB)